Ljungby är en trygg kommun

Årets trygghetsmätning visar att Ljungby kommun är en trygg kommun med låg risk att utsättas för brott. Undersökningen genomförs varje år av Polisen och Ljungby kommun.

Undersökningen visar att känslan av trygghet är hög och att utsattheten för brott är låg. Vi hör till södra Sveriges tryggaste kommuner.

-Det är glädjande att vår kommun är en trygg plats. Ljungby är en av de tryggaste kommunerna i södra Sverige. Det här är något vi arbetar med i vardagen och vi ser att när vi gör samlade insatser så blir det en positiv förflyttning, säger Magnus Gunnarsson, kommunstyrelsens ordförande.

Undersökningen visar ett par områden att arbeta vidare med. På landsbygden känner många en oro att utsättas för inbrott och det skapar otrygghet där det finns tillhåll för narkotikamissbrukare.

-Trots det goda resultatet finns utmaningar för oss och att öka tryggheten och minska oron för att bli utsatt för brott på landsbygden är något som vi behöver beakta och ta nya grepp på. Detta måste vi göra tillsammans med allmänhet, näringsliv och övriga samhällsaktörer, säger Roger Olsson, lokalpolisområdeschef.

Om trygghetsundersökningen

Trygghetsundersökningen är en enkätundersökning som har genomförts varje år sedan 2005. I den visar hur invånare upplever tryggheten i kommunen. Undersökningen mäter trygghet och otrygghet, oro för att utsättas för brott och om man under senaste året varit utsatt för brott. Totalt har 900 personer i åldern 16–85 år haft möjlighet att svara på undersökningen och i år är svarsfrekvensen strax under 60 procent. De svarande är uppdelade på om de bor i centrala delarna av Ljungby stad, stadens ytterområden eller på landsbygden.

Varken i Ljungby centrum eller i ytterområdena finns det några större problem. Däremot lyfter de svarande på landsbygden oro för bostäder som blir tillhåll för narkotikamissbrukare och oro för att utsättas för inbrott. I undersökningen framkommer också kritik mot polisens arbete på landsbygden.

En del av medborgarlöftet

Under de kommande månaderna arbetar Ljungby kommun och Polisen tillsammans för att ta fram en lägesbild över situationen i kommunen. Den kommer att ligga till grund för ett nytt samverkansavtal mellan parterna och medborgarlöftet för år 2023.

Kommentera