Ljungby - en trygg kommun

I den årliga trygghetsmätningen mäts faktiskt utsatthet för brott och känslan av trygghet/otrygghet.

Mätningen har 32 olika indikatorer som blir ett samlat index. Ljungby kommuns index är 1,38 vilket är något bättre än förra året. Resultatet har varit stabilt över flera år vilket visar att vår kommun är en trygg kommun. För Sverige totalt ligger index på 1,84.

I mätningen är Ljungby kommun uppdelat i tre områden: centrum, ytterområden och landsbygd.

Det här ska vi arbeta vidare med

På det hela taget är Ljungby en trygg kommun. Människor upplever otrygghet och det är något vi ska arbeta med.

-Att folk upplever otrygghet är något vi ska arbeta med. Vi kommer att genomföra möten kring trygghet under nästa år. Många gånger är dialog en nyckel för att öka tryggheten, att prata om oro, hur brottsligheten ser ut, lära mer om polisens arbete, att man pratar om vad vi kan göra tillsammans (invånare, kommun och polis). Det är Ljungby kommun tillsammans med polisen som genomför dessa möten, säger Carina Karlund som är säkerhetschef. 

Det här visar mätningen

Skadegörelse: 

 • Ungefär 20 % tycker att skadegörelse är ett problem.

 • 7% uppger att de utsatts för skadegörelse de senaste 12 månaderna.

Bråk, störning och våld:

 • Andel som upplever att det är problem med folk som bråkar och slåss utomhus: 5,7%

 • Andel som upplever att det är problem med ungdomsgäng som bråkar och stör: 9,8 %.  

 • Andel som utsatts för våld som åsamkat smärta: 0,7%. 

Bilar som kör för fort:

 • Andel som anser att det är problem med bilar som kör för fort: 46,1%. 
  Framförallt upplever man problem med detta i ytterområdena.

Trygghet/otrygghet

 • Andel som känner sig trygga när de går ut själva en sen kväll: 63,3%. Färre i centrum än i ytterområdena och på landsbygden.

 • Andel som avstått från aktivitet på grund av otrygghet: 7,6%.

Inbrott:

 • Andel som oroat sig för inbrott i bostaden under de senaste 12 månaderna: 54,4%. 
  Man upplever mindre oro i centrum än i ytterområden och på landsbygden. 

Om mätningen

Undersökningen genomfördes under september och oktober. Den genomfördes via en enkät som skickades till 900 personer i Ljungby kommun. 582 personer vilket ger en svarsfrekvens på nästan 70 procent.

Mätningen har genomförts varje år sedan 2005 vilket innebär att vi har ett bra jämförelsematerial. Undersökningen mäter både faktiskt utsatthet för brott och känsla av trygghet/otrygghet.

En del av medborgarlöftet

Trygghetsundersökningen och polisens lägesbild blir grunden för vårt medborgarlöfte.

Kommentera