Lämna synpunkter till ny vattentjänstplan

Vi har tagit fram ett förslag till en vattentjänstplan för Ljungby kommun. Planen innehåller kommunens långsiktiga planering för att kunna tillgodose behovet av kommunalt vatten och avlopp. Den innehåller också kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna va-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning, exempelvis vid skyfall.

Du kan läsa förslaget direkt här på vår webbplats under samrådstiden. 
Vill du läsa tryckta versioner av förslaget kan du besöka biblioteken i Ljungby, Lagan och Lidhult (Träffpunkt Lidhult) samt på Bokbussen.  

Samrådstid: 15 november – 27 december

Om du önskar framföra synpunkter ska dessa lämnas skriftligen senast den 27 december via mejl samhallsbyggnad@ljungby.se. Ange ”Vattentjänstplan” i ämnesraden eller per post till: Ljungby kommun, Kommunledningsförvaltningen - Samhällsbyggnadsavdelningen, 341 83 Ljungby

Kommentera