Kultur- och fritidsnämnden vill gå vidare med renovering av biblioteket

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att man vill gå vidare i arbetet med renovering av Ljungby bibliotek.

Nämnden beslutade på sitt möte den 18 mars att godkänna den förstudie som har gjorts, och att inleda den så kallade programfasen. Ärendet ska dock upp både i tekniska nämnden och i kommunstyrelsen innan det är helt bestämt hur man går vidare.
Förstudien har gjorts i samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen och fastighetsavdelningen.
Förstudien ska ge underlag för att kunna fatta beslut om att gå vidare till programfasen, som är nästa fas i processen.
Bibliotekets tak har under en tid haft ett behov av renovering. Anledningen till att detta inte åtgärdats är att det funnits planer på att eventuellt bygga ett nytt bibliotek. Ett beslut har dock tagits som innebär att befintligt bibliotek ska bibehållas och investeringsmedel är avsatt för renovering av taket.

Ytterligare ärenden från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 18 mars:

  • Nya avgifter för Hjortsbergshallen

Kultur- och fritidsnämnden beslutade om vilka hyror som ska gälla för Hjortsbergshallen från den 1 maj 2020. Hallen är specialanpassad för träning i gymnastik och det är möjligt att dela upp lokalen i tre delar så att fler kan använda hallen samtidigt. Varje del motsvarar de idag mindre hallarna för idrott och rörelse, exempelvis Ryssbyskolan och Stensbergsskolans gymnastiksal. När hela Hjortsbergskolans sporthall används kan den jämföras med Innebandyhallen. Det ska även vara möjligt för föreningar från andra kommuner att hyra hallen och exempelvis ha träningsläger.

  • Information och redovisning av Berättarnätet Kronoberg
  • Omvärldsbevakning och budget 2021-2025
  • Inkomna synpunkter 2019
  • Uppdrag om möjligheterna att driva biblioteket i Ryssby med IOP (idéburet offentligt partnerskap)

Ovanstående beslutades/diskuterades av kultur- och fritidsnämnden på sammanträdet den 18 mars. Hela protokollet finns att läsa på www.ljungby.se/anslagstavla när det har justerats.

 

Kommentera