Klotter, parkslide eller något som är trasigt

Tillsammans skapar vi och utvecklar vår fina kommun. Om du ser något som är fel så vill vi veta det. I vår felanmälan kan du berätta för oss om du upptäcker klotter, något som är fel i kommunens parker eller gator, du kan rapportera om invasiva arter och om nedskräpning. 

Du kan berätta det för oss på flera sätt: göra en felanmälan digitalt, ringa oss eller skicka e-post. 

Felanmälan gör du här

Ringa eller skicka e-post

Du kan kontakta oss på telefon, 0372-78 93 70 och på e-post 
kundtjanst.gatu-park@ljungby.se

Kommentera