Kalkning av sjöar

Nu är det är dags för vårens kalkningsinsatser av sjöar inom Ljungby kommun. Planerad start för kalkning med båt är den 26 mars och helikopter den 14 april.

Eldning av kol, olja och andra fossila bränslen har medfört utsläpp av svavelföroreningar som har försurat mark och vatten i stora delar av Sverige under de senaste 100 åren. Nu minskar det sura nedfallet, men många tusen sjöar är fortfarande så försurade att de regelbundet måste kalkas för att känsliga arter ska kunna överleva där.

Ljungby kommun ansvarar för kalkning av sjöar och vattendrag inom följande åtgärdsområden:

  • Torpaån
  • Lillasjö
  • Krokån
  • Lilla Helgeå
  • Agunnarydsån
  • Flyxen
  • Unnen
  • Torserydssjön

Mer information om kalkning och försurning finns bland annat på Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets webbplatser:

Länsstyrelsen om kalkning
Havs- och vattenmyndighetens webbsida om kalkning

Frågor?

Vänligen kontakta
Kommunekolog, Solveig Svensson
Telefon 0372-78 92 81 eller via växel: 0372-78 90 00
E-post: miljo.byggnamnden@ljungby.se

Kommentera