Handläggningen av färdtjänstresor lämnas över till Region Kronoberg

Från den 1 januari 2019 är det inte Ljungby kommun, utan Region Kronoberg som sköter handläggningen av färdtjänstresor.

Socialnämnden i Ljungby kommun har beslutat att överlämna handläggning och beslut kring färdtjänst, arbetsresor och riksfärdtjänst, till Region Kronoberg från den 1 januari 2019.
Detta innebär att handläggning och beslut då kommer att skötas av Länstrafiken Kronoberg. Det är Serviceresor inom Länstrafiken Kronoberg som samordnar färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor.

Detta påverkar även e-tjänsten där man har kunnat ansöka om dessa resor. Denna tjänst kommer att stängas på Ljungby kommuns webbplats från den 27 december.

Fram till den 31 december ska du kontakta Ljungby kommuns färdtjänsthandläggare.

Helena Vuorio

Tel. 0372-78 96 06, vardagar kl.8.30-9.30

helena.vuorio@ljungby.se

 

 

 

Kommentera