Granskning av vägplan för gång- och cykelvägen till Mjälen

Granskningstiden är den 15 juni – 31 augusti 2020. Under den tiden kan du ta del av granskningshandlingarna som visar hur gång- och cykelvägen är tänkt att bli.

Handlingarna finns tillgängliga på Trafikverkets webbplats, i kommunhusets foajé (Olofsgatan 9 i Ljungby) och hos Trafikverket i Växjö (Kungsgatan 8) under granskningstiden. 

Synpunkter lämnas till Trafikverket

Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Om du har synpunkter på planförslaget är du välkommen att skicka in dem:

Ange ärendenummer TRV 2018/98872. Synpunkter ska ha inkommit senast 2020-08-31. Därefter sker eventuella revideringar i planförslaget som Trafikverket skickar för fastställelse. När den är fastställd följer en överklagandetid innan planen vinner laga kraft och byggnationsfasen kan starta. 

Arbetet med gång- och cykelvägen sker i samband med att kommunen bygger en överföringsledning för dricksvatten och avloppsvatten mellan Ljungby och Bollstad. Mer om pågående arbeten kan du läsa på projektets webbsida.

Kontakt

Kommentera