God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse

Sju månader in på året har Ljungby kommun ett ekonomiskt resultat på +129 miljoner kronor. De finansiella målen för årets första månader är uppnådda. Prognosen för årets ekonomi visar på ett plusresultat.

Ljungby kommuns vision: ”I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans,
35 000 invånare år 2035”. Kopplat till visionen finns tre visionsmål som är delvis uppfyllda. Visionsmålen är ”Bästa kommun att växa i”, ”Livslångt lärande för alla” samt ”Vi skapar ett rikt liv”.

På kommunstyrelsens sammanträde den 14 september godkände ledamöterna delårsrapporten. Rapporten ska till kommunfullmäktige för beslut.

Via den digitala anslagstavlan kan du ta del av hela protokollet.
Det finns tillgängligt när det är justerat.

Kommentera