Frederik Svärd föreslås bli fullmäktiges ordförande

På grund av det oväntade och sorgliga beskedet om Ann-Charlotte Wiesels bortgång så har Moderaterna valt att utse Frederik Svärd till kandidat som fullmäktiges ordförande.

-Frederik svarar väl mot de krav som ställs på kommunfullmäktiges ordförande. Frederik är både tydlig och diplomat på en och samma gång och vi är väldigt nöjda med att Frederik valt att tacka ja till posten, säger Magnus Gunnarsson som är kommunstyrelsens ordförande och Moderaternas gruppledare.

Ann-Charlottes hade flera uppdrag och för att fylla posterna kommer en del förändringar att göras för att tillsätta Moderaternas poster:

  • Kommunfullmäktiges ordförande: Frederik Svärd
  • Ordförande demokratiberedningen: Frederik Svärd                          
  • Vice ordförande miljö- och byggförvaltningen: Benny Johansson
  • Ledamot kommunstyrelsen: Tilda Ragnarsson
  • Ledamot tekniska nämnden: Thomas Hermansson
  • Ersättare kommunstyrelsens arbetsutskott, Holding, Luab: Marcus Walldén
  • Ersättare kommunstyrelsen: Gunilla Åström
  • Ersättare tekniska nämnden: Jan Sahlin

Beslut om posterna kommer att fattas av kommunfullmäktige.

Kommentera