Förvaltningsrätten avslog överklagan

Kommunfullmäktiges andra beslut om att bilda ett nytt verksamhetsområde i Bäck, i april 2019, överklagades också. Förvaltningsrätten har nu meddelat att överklagandet avslogs.  

Den senaste tiden har överklagan inte påverkat projektet som är igång. Under våren 2020 är planen att påbörja projekteringsarbeten. Arbetet med projektering och ledningsplan förväntas ta cirka 1,5 år innan det blir upphandling och byggstart, troligen under 2022. Driftsättning av ledningen planeras till 2023. 

Kommentera