Finansiering för projekt på landsbygden

Välkommen på informationsmöten kring att söka finansiering på landsbygden!
Har du en idé om att tillsammans med andra utveckla landsbygden så kan det vara
aktuellt att söka finansiering till din idé.

Goda idéer behövs för att skapa en livskraftig och levande landsbygd i hela Ljungby kommun, men det kan vara svårt att hitta pengar ibland. Alla orter, byar och städer med mindre än 20 000 invånare räknas som landsbygd och kan söka stöd från Leader, vilket också gäller Ljungby stad.

Informationsmöten

Välkommen att delta på något av informationsmötena i Ljungby kommun för att få
inspiration och lära dig mer om var du kan hitta pengar och hur man ansöker.

Datum och plats

• 25 mars i Torpa Bystuga, Torpa
• 26 mars i Hördagården, Hörda
Kl 18:00-20:00 båda kvällarna
Fika serveras mellan 18.00-18.30

Program

• Leader Linné Småland
Annika Nilsson som är projektutvecklare berättar mer om Leader och vilka projektstöd man kan söka samt berättar om Leaders ungdomsprojekt och skogsprojekt. Annika kommer även informera om vilka projektstöd, investeringsstöd och finansieringsalternativ du kan söka från Länstyrelsen Kronoberg och hur man går tillväga.

• Hur fungerar det att driva Leader projekt? 
En projektledare som har drivit/driver ett leaderprojekt berättar om sitt projekt och ger goda råd och tips på hur man genomför ett leaderprojekt.

• Ljungby kommun
Landsbygdsutvecklaren Maria Kristiansson summerar kvällen och berättar vad som är på gång i Ljungby kommun.

Anmäl dig

Välkommen med din anmälan senast 21 mars till anmalan@ljungby.se
Ange vilken informationsträff du kommer till och eventuell specialkost.

Kommentera