En trygg hemgång

Trygg hemgång

Tove Turesson, sektionschef, Lena Paulsen, undersköterska, Fredrik Andersson, larminstallatör och tekniker, Rosita Blomgren Åkesson, Venus Wilizai, Malin Jönsson, Gunilla Åström och Lisbeth Eriksson, undersköterskor, ingår i teamet som ser till så att hemgången från lasarettet känns trygg. Saknas på bilden gör Fredriks kollega Lotta Hedman.

Det nya arbetssättet frigör vårdplatser på lasarettet och på kommunens korttidsboende, och ska öka tryggheten för individen.

 

Nytt projekt där personalen möter upp hemma vid dörren


För att utskrivna patienter ska känna sig trygga när de lämnar lasarettet och ska återgå till att bo hemma, har Ljungby kommun startat ett projekt med namnet Trygg hemgång.
Det innebär bland annat att personalen möter upp hemma vid dörren och att man tillsammans går igenom vilka vårdbehov som finns för att klara vardagen i sin egen bostad.

- Vi tar den tid som behövs för att personen ska känna sig trygg i sitt eget hem. Vi har kontakt redan första dagen då patienten blir utskriven från lasarettet, så att det inte blir någon tidslucka mellan lasarett och hemgång. Vi märker att de personer som får det här stödet är väldigt nöjda och tacksamma, berättar personalgruppen och tillägger att det känns bra att jobba på ett arbetssätt som också frigör en vårdplats till någon annan.
Undersköterskorna på kommunen, jobbar i team tillsammans med kommunens sjukgymnaster, arbetsterapeuter, biståndshandläggare och medarbetare som installerar trygghetslarm. Tillsammans skapar de en helhetslösning för att den som behöver stöd eller vård, ska känna sig trygg att bo hemma och klara sig själv i största möjligt mån.

Team med olika yrken

Projektet pågår till och med augusti och kommer att utvärderas under resans gång. Nytt är att den här gruppen sköter övergången till att bo hemma igen, i stället för att hemtjänstpersonalen gör det.
- Sedan kan det ändå bli aktuellt med hemtjänst, men det är något man får ansöka om och ett beslut som fattas av kommunens biståndshandläggare. Vår arbetsgrupp blir länken mellan lasarettet och vardagen där hemma, säger Tove Turesson, sektionschef på kommunen.
Personalen går tillsammans med personen som behöver omsorg, igenom hemmet och ser över vilket hjälpbehov som finns. Kanske är det aktuellt att installera ett trygghetslarm? Då kommer larmteknikerna in i bilden. Kanske behöver personen i fråga stöttning av en sjukgymnast eller vård av en sjuksköterska? Då kopplas dessa resurser in. På så vis jobbar man i ett team med medarbetare från olika yrken inom kommunen.
- Det gillar jag. Man lär sig mycket nytt och ser helheten i våra arbetsuppgifter runt en person. Det är bra, säger Lena Paulsen, undersköterska.

För alla åldrar

En fördel med hemgångsteamet, är alltså att man frigör vårdplatser på lasarettet. Men det frigörs även platser på kommunens korttidsboende, som annars hade varit alternativet för den som blir utskriven från lasarettet.
De som kan bli aktuella för den här hjälpen, är personer i alla åldrar som är utskrivna från lasarettet. Inte enbart äldre personer. Och det handlar om personer som inte har haft hemtjänst tidigare och därmed inte har varit i kontakt med kommunen när det gäller vård och omsorg och därför sannolikt har många frågor. Liksom deras anhöriga.
Personalgruppen ägnar ett antal dagar åt den nyutskrivne, för att allt ska komma i ordning. Gruppen hjälper till att ta de kontakter som behövs för att anpassa hemmet.
Sedan ska personen förhoppningsvis kunna återgå till sitt tidigare liv, eventuellt med stödinsatser.

Uppskattning

Det här arbetssättet är nytt för Ljungby kommun. Den arbetsgrupp som nu har detta uppdrag, är den tidigare larmgruppen. Att åka på larm från dem som har hemtjänst, sköter hemtjänstegrupperna under den här projekttiden. Den nya gruppen stöttar däremot med att åka på larm när hemtjänstgrupperna behöver det.
Ytterligare ett plus med detta arbetssätt, är att all personal inte behöver komma hem till personen samtidigt, utan att man kan ta det lite i omgångar under några dagar. Detta ska också öka tryggheten genom att all information inte ges på en gång.
- Det är ett arbetssätt där vi får ta nya utmaningar eftersom det är nya vårdtagare varje vecka. Det är spännande att komma igång. Vi har redan fått uppskattning och vi tror det är blir ett bra sätt att arbeta, säger Malin Jönsson, undersköterska.
- Jag vill gärna lyfta den här arbetsgruppen för att visa ett exempel på vad som kan ingå i arbetet som undersköterska. Vi har så många duktiga undersköterskor och vi behöver sprida ett positivt budskap och skapa en yrkesstolthet och glädje kring arbetet inom vård och omsorg, påpekar Tove Turesson.

Kommentera