En rad beslut att vänta för Harabergsområdet

Det är kommunens hittills största investeringsprojekt som ska byggas på Harabergsområdet - ett särskilt boende, trygghetslägenheter, förskola inklusive nattis (nattöppen förskola), 7-9 skola inklusive kulturskola och fritidsgård.

Den här veckan ska en rad beslut i projektet fattas av barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Kommande två veckor i socialnämnden och tekniska nämnden för att i januari nå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

- Arbetet med programfasen är färdigt och ska nu redovisas och godkännas i respektive nämnd. I slutet av januari förväntas investeringsbeslut och beslut om projektering för upphandling klubbas i kommunfullmäktige. Först då kan projekteringsarbetet starta, säger projektledare Hans-Jörgen Holmberg.

I projekteringsfasen upprättas handlingar som gör det möjligt att kalkylera och genomföra en upphandling i konkurrens. Det vill säga att ta in och jämföra anbud från olika aktörer för att besluta vem som ska genomföra arbetet.

- Projekteringsfasen förväntas pågå hela 2020 och avslutas med upphandlingen som beräknas ske runt årsskiftet 2020/2021, berättar Hans-Jörgen.

Det är en investering på 683,2 miljoner kronor, varav 38,8 miljoner utgörs av inventarier. Han menar att det budgetmässigt är mycket svårt att bedöma projektet eftersom inga ritningar finns framme i det här tidiga skedet.

- Det är först under senare delen av projekteringsfasen som man kan göra en kontrollkalkyl. Men facit har vi först vid upphandlingen, eftersom det är klimatet på marknaden som styr, säger Hans-Jörgen Holmberg.

När arbetet i projekteringsfasen inleds blir det första steget en arkitekttävling för kommunens två upphandlade arkitektbyråer. De kommer att få ett parallellt uppdrag om att ta fram förslag för området.

- Genomförandefasen, alltså själva byggnationen, planeras starta i februari 2021 och pågå till 2024. Det särskilda boendet, trygghetslägenheterna och förskolan planeras bli färdigställda under 2023, medan skolan förväntas stå klar 2024, säger Hans-Jörgen.

Läs mer på projektets webbsida.

Kommentera