Bevattningsförbudet upphävs

Sedan i slutet av maj månad har det varit bevattningsförbud i Ljungby kommun, men idag upphör alltså förbudet. 

- Överlag i kommunen så har grundvattennivåerna stabiliserats men det är fortfarande en låg nivå för årstiden, säger Erik Bergström driftledare på VA-avdelningen.

Därför är det bra att fortsätta att vara vattensmart, hela året om. Det innebär att vara sparsam med vatten, då det inte går att veta säkert hur vattentillgången kommer att se ut i framtiden.

- Vid större uttag av dricksvatten, kontakta alltid oss på VA-avdelningen så kan vi bedöma och planera hur det kan ske utan att påverka den normala distributionen av dricksvatten, säger Erik Bergström.

Det gäller inte bara om man ska fylla en pool, det går exempelvis åt stora volymer vid användning under längre tid av högtryckstvätt och biltvätt

Vi är många som ska samsas om vårt dricksvatten - vårt viktigaste livsmedel. Läs gärna mer om hur du kan vara vattensmart!

 

Kommentera