Även timanställda får bidrag till motion och massage

Kommunstyrelsen har beslutat att även timanställda på kommunen ska få aktivitets- och massagebidrag. Tidigare har bidraget gällt dem som har varit anställda mer än tre månader.
Beslutet innebär att timanställda får 50 öre per arbetad timme i aktivitets- och massagebidrag. Bidragen uppgår till max 1 000 kronor vardera. Dessutom utvidgas massagebidraget till att även gälla fotmassage.
Skatteverket har ändrat reglerna kring förmåner. Enligt de nya reglerna ska bidragen gälla all personal oavsett anställningsform.
Därför har kommunstyrelsens personalutskott föreslagit att timvikarier ska få samma möjlighet att ta del av dessa förmåner. Personalutskottet har också föreslagit att massagebidraget skulle ändras så att även fotmassage omfattas av bidraget.
Detta sa kommunstyrelsen ja till vid möte den 11 februari.

Det beslutades också att kostnaden för aktivitets- och massagebidrag ska rymmas inom verksamhetens egen budget och belasta den verksamhet där medarbetaren har flest arbetade timmar.

Ljungby kommun har sedan 2013 haft ett aktivitetsbidrag och massagebidrag som gäller för anställda med en månadsanställning som är tre månader eller längre. Varje medarbetare kan under ett år få massagebidrag på 1 000 kronor samt bidrag för aktivitet på 1000 kronor. Nu har alltså dessa regler ändrats.

Ytterligare beslut från kommunstyrelsens sammanträde:

  • Uppdatering av verksamhetsområden för vatten och avlopp i Ljungby kommun
  • Antagande av renhållningstaxa
  • Kommunstyrelsen fick också information om vattenfrågor. En grupp elever från Sunnerbogymnasiet redovisade ett skolarbete om vattenkonsumtion. De berättade bland annat att i vår del av världen förbrukas mer vatten än i vissa andra delar av världen och att framställandet av flera typer av produkter förutsätter stora mängder vatten.

Ovanstående beslutades av kommunstyrelsen den 11 februari. Hela protokollet finns att läsa på www.ljungby.se/anslagstavla när det har justerats.

 

Kommentera