Agatha Christie-forskare, släktforskare eller intresserad - alla är välkomna.

Vi hälsar dig välkommen till kommunarkivet i Ljungby. I arkivet finns vårt gemensamma minne och kulturarv. Arkivets uppdrag sträcker sig bortom att bara samla in och organisera dokument. Det handlar om att främja forskning, utbildning och lärande. Kommunarkivet bär med sig en viktig och inspirerande roll i samhället.

Ett unikt arbetssätt: arkivet samlar in invånares, föreningars och företags historia

Ljungby kommunarkiv har ett unikt arbetssätt jämfört med övriga arkiv i landet som bygger på integration och delaktighet. Förutom uppdraget att bevara och vårda sina arkivsamlingar så arbetar vi aktivt för att samla in kommuninvånarnas, föreningars och företagens historik genom att göra intervjuer, ta emot bilder och arkiv berättar Anna-Lena Ljungberg, arkivchef. All information blir sökbar i arkivets arkivförteckning, stora delar av det inlämnade materialet digitaliseras och blir därför lätt att ta del av för besökare.

Arkivet gör utställningar, studiecirklar och andra utåtriktade evenemang som är öppna för alla. Arkivets användare består av allt från hobbyforskare, intresserad allmänhet till professionella berättare, historiker och forskare.

-Du som vill besöka arkivet kan komma och forska direkt i våra samlingar eller få information, bilder och annat skickat till dig i digital form. Vi som arbetar i kommunarkivet hjälper dig att hitta det du söker berättar Anna-Lena. Ingen fråga är för smal eller bred, oftast hittar besökaren svar på sina frågor. Det kan vara bilder på sina nära och kära, information om ett specifikt hus, en by, en händelse och mycket annat. Eller kanske en ovanlig fråga som den vår senaste forskare på plats hade. Vad finns i Ljungby kommunarkiv om deckarförfattaren Agatha Christie? Efter att ha sökt i igenom alla Ljungbypostens tidningslägg fann vår besökare det hen sökte och gick nöjd härifrån med ytterligare en pusselbit till sin forskning.   

Kommunarkivet är en tidsmaskin som tar oss tillbaka i historien och ger oss en inblick i människors liv, händelser och utveckling. Genom att bevara och tillgängliggöra gamla handlingar, fotografier, kartor och berättelser ger arkivet oss möjlighet att förstå och uppskatta vår lokala kultur, traditioner och identitet. Det blir en vägledning för oss att bygga vidare på tidigare generationers insatser och skapa en framtid som är grundad i kunskap och respekt för vårt arv.

Kommunarkivet finns i det gamla tingshuset, som ägs av Länsförsäkringar. Den 16 maj togs spadtag för utbyggnaden av huset. Utbyggnaden blir klar under 2024 och innebär att hela kommunarkivets verksamhet samlas på samma plats och att vi får förtroendet att fortsätta samla, dokumentera och visa upp Ljungby kommuns historia.

Kommunarkivet, läs mer

Kommentera