Alla nyheter

 • Håll Sverige Rent

  Den 18 september är det Håll Sverige Rent-dagen. Var med du också!
 • Nyföretagarevent

  Är du nyfiken på att starta företag eller har du precis startat? Välkommen att vara med på höstens träffar.
 • Gruppbostaden på Holmsborg är klar

  På Holmsborg i Lagan byggs det för fullt. Nu står det första huset klart och i veckan har de boende flyttat in i det nya LSS-boendet.
 • Stödboende Fyren avvecklas och beslut om bidrag

  Det beslutade socialnämnden den 25/8. De beslutade även om bidrag till föreningar.
 • Trivselenkät och antagningssiffror på Sunnerbogymnasiet

  En övervägande del av våra elever, 68–84%, uppger en positiv bild gällande trivsel i skolan och ligger bra till i jämförelse med Skolinspektionens rapport 2021
 • Öppettider på Bredemad ska utredas efter medborgarinitiativ

  Det beslutade tekniska nämnden vid sitt möte den 24 augusti. De beslutade också att restaurangen på Åsikten ska öppna upp för fler.
 • Har du barn som inte alltid vill gå till skolan?

  Nu får du chansen att träffa andra föräldrar i liknande situation och få råd och information i vår nya föräldragrupp.
 • Satsning på kortare handläggningstider för bygglov

  En åtgärdsplan ska vara klar i september. Handläggningstiderna har redan kortats ner, trots att bygglovsansökningarna har ökat. Det framkom vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 18 augusti.
 • Trygghetspunkter och satsning på obebodda hus

  Kommunstyrelsen har beslutat att införa trygghetspunkter och att göra en satsning på obebodda hus.
 • Ny samarbetsmetod inleds

  För att nå kommunens vision om att bli 35 000 invånare år 2035 har kommunen fastställt ett antal fokusområden. I arbetet med fokusområdena har vi nu inlett ett nytt samarbete med ett antal externa lokala samarbetspartners som vi ska kroka arm med för att komma framåt.