Alla nyheter

 • Medborgarlöfte för år 2021

  Medborgarlöftet är en del av kommunens och Polisens samverkan för att skapa trygghet.
 • Vaccinering mot covid-19 är igång

  De första 50 doserna har kommit till Ljungby kommun och vaccineringen är igång.
 • Musikalisk julhälsning

  Kulturskolan hälsar god jul och gott nytt år!
 • Inga fall av covid-19 inom socialförvaltningen just nu

  Just nu har socialförvaltningen inga konstaterade fall av covid-19 bland omsorgstagarna i sina verksamheter. Det är fortsatt extremt viktigt att följa myndigheternas restriktioner och råd för att hålla smittspridningen nere.
 • Brev skickas till kommunens pensionärer

  I veckan skickas ett brev ut till alla pensionärer i Ljungby kommun. I brevet finns information om vart man kan vända sig om man känner sig ensam samt en fråga om vad de tycker behövs i Ljungby kommun för just deras åldersgrupp.
 • Stängda verksamheter

  På grund av ytterligare nationella restriktioner för att hejda smittspridningen har bibliotek, bokbuss, idrottshallar och fritidsgård stängt.
 • Tider för pensionärernas gratisbad och nya priser på lokalhyrorna på Grand

  Två av de beslut som togs vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 december.
 • Följ rekommendationerna under kommande helger och högtider

  Det blir jul i år också, men det blir inte som vi är vana vid. Se kommunalrådens hälsning till dig, där de berättar hur de ska fira högtiderna.
 • Språkförskolan blir kvar i Ljungby kommuns regi och bättre ekonomisk prognos

  Två av besluten som fattades av barn- utbildningsnämnden 16 december.
 • Distansundervisning för högstadiet, 21 och 22 december

  Barn- och utbildningsnämnden beslutade idag att högstadiet kommer att ha distansundervisning måndag 21 december och tisdag 22 december.
 • Innovationspris utdelat och avslag till medborgarinitiativ om alkoholleverans

  Idag har socialnämnden haft sammanträde. Läs om några av deras beslut här. Bland annat har de delat ut årets innovationspris samt beslutat om ett medborgarinitiativ.
 • Nya veckor för sophämtning 2021

  Är du van vid att få ditt sopkärl tömt på udda eller jämna veckor? Då får du tänka tvärtom 2021, då udda blir jämna och tvärtom. Vid årsskiftet är det nämligen två udda veckor i rad.
 • Undervisningen på Sunnerbogymnasiet

  Undervisningen på Sunnerbogymnasiet pågår som planerat idag den 7 december.
 • Sunnerbogymnasiet öppnar för elever som känner oro

  Med hänsyn till att en elev för närvarande är försvunnen öppnar Sunnerbogymnasiet idag, söndag, kl. 12-21 som samlingsplats för dig som elev och känner oro och behov av att prata med andra.
 • Grupp för barn med skilda föräldrar startar i januari

  När föräldrarna skiljer sig känner barn sig oftast ensamma med sina tankar och känslor. De kan bland annat känna att det är deras fel att föräldrarna skilt sig. Då kan den här gruppen vara till hjälp för dem.
 • Projektplan för krigsorganisation och beslut om lån

  Läs om vad kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 1 december.
 • Renhållningstaxan höjs, fastighet säljs och brister har åtgärdats

  Läs vad tekniska nämnden beslutade vid senaste sammanträdet den 30 november.
 • Ny entréskylt till Grand

  Få en hint av hur den nya skylten kommer se ut och hur konstnären bakom den har arbetat.
 • En minskning av antalet covid-sjuka inom socialförvaltningen

  De lokala skärpta råden för Kronobergs län har förlängts till och med den 13 december 2020.
 • Högstensgatans förskola stängs och nytt stipendium till Sunnerbogymnasiets elever

  Beslut och information från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 november.
 • Budget för år 2021 är beslutad

  Kommunfullmäktige har beslutat om budget för år 2021.
 • Ett Ljungby fritt från våld

  Den 25 november uppmärksammar vi våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Förstudie multihall och ändringar i det lokala aktivitetsstödet

  Beslut och information från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 18 november.
 • Inga nya fall av covid-19 i socialförvaltningen

  Sedan förra veckan har inga nya fall av covid-19 konstaterats inom socialförvaltningens verksamheter. - Vi har lyckats få kontroll på smittan, säger socialchefen.
 • Utökade föreningsbidrag och ytterligare julgåva

  Beslut och information från kommunstyrelsens sammanträde den 10 november.
 • Ljungby bibliotek får tillgänglighetspriset 2020

  Ljungby kommuns årliga tillgänglighetspris, gick det här året till kommunbiblioteket i Ljungby. Det var nionde året som kommunens tillgänglighetsråd delade ut priset till en av de nominerade lokalerna. Varje år kan allmänheten nominera de lokaler som de tycker är särskilt lättillgängliga.
 • Ljungby klättrar 111 placeringar i rankingen bästa skolkommun

  Ljungby kommun placerar sig i år som nummer 112 av 290 kommuner, vilket är en förbättring med 111 placeringar från föregående år. Bästa skolkommun är en rankning som jämför alla 290 kommuner efter tio kriterier.
 • Fastigheter och lokaler som inte nyttjas kan säljas

  Vid sammanträdet i tekniska nämnden den 3 november beslutades bland annat om framtiden för en rad fastigheter och lokaler som idag ägs av kommunen. Lösningar för kommunalt vatten och avlopp i Toftaholm samt Mjäryd/Södra Ljunga ska utredas och skateparken höll budget.
 • Skärpta råd för Kronobergs län för att minska smittspridning av covid-19

  Smittspridningen av covid-19 ökar snabbt i Kronoberg. Därför har Folkhälsomyndigheten och Region Kronobergs smittskyddsläkare beslutat att kraftigt skärpa råden för dig som bor i eller besöker Kronoberg.
 • Trafikmätning pågår - kör som vanligt!

  Nu är det dags för den årliga trafikmätningen. Den ger oss värdefull information för att förbättra infrastrukturen och trafiksäkerheten.
 • Avhämtning skolmat

  Nu kan du som går på gymnasiet och är folkbokförd i Ljungby kommun och för tillfället studerar på distans anmäla att du vill hämta lunch på någon av de skolor som listas i e-tjänsten. Även du som går på Sunnerbogymnasiet men inte är folkbokförd i kommunen kan beställa matlåda.
 • Restaurangerna på Åbrinken och Ljungberga också öppna

  Precis som på Åsikten och Björkäng har Ljungberga och Åbrinken öppnat upp restaurangerna för pensionärer, omsorgstagare inom socialförvaltningens verksamheter och personal som arbetar på dessa särskilda boenden.
 • Elskåp smyckade med bildkonst

  Åtta elskåp i Ljungby centrum har smyckats med bildkonst och är nu en del av Ljungby kommuns konstguide "Konst under bar himmel". Ta en tur och upptäck dem du med.
 • Distansundervisning på gymnasiet till och med 24 januari 2021

  Sunnerbogymnasiet kommer att bedriva distansundervisning resten av terminen.
 • Band knöts när nya Hjortsbergskolan invigdes

  Idag blev den nybyggda grundskolan och idrottshallen äntligen officiellt invigda. På grund av rådande pandemi kunde vi tyvärr inte bjuda in alla. Men här kan du ta del av invigningsögonblicket och en rundtur i skolan på film!
 • Distansundervisning på gymnasiet resten av terminen

  Sunnerbogymnasiet kommer att bedriva distansundervisning resten av terminen.
 • Fortsatt distansundervisning vecka 45

  Gymnasiet kommer att fortsätta att ha distansundervisning vecka 45.
 • Behöver du omsorg för ditt barn under obekväma arbetstider?

  Är er familj i behov av omsorg även under nätter och helger?
 • Brukarna nöjda med äldreomsorgen

  Enligt Socialstyrelsens undersökning.
 • Så ska 30-skyltarna vid skolor tolkas

  I somras uppstod frågetecken gällande skyltningen vid skolor med 30 km/h, mån-fre 7-17. Nu är det klargjort att den gäller alla måndagar-fredagar, även om det är dag före röd dag eller röd dag.
 • Polisen utfört kontroll på Sunnerbogymnaiset

  Under förmiddagen har polisen utfört en kontroll på Sunnerbogymnasiet. På grund av oro har gymnasiechefen valt att skicka hem elever och personal från skolan idag.
 • Har du konsumentfrågor? Vill du ha hjälp med budget?

  Välkommen att höra av dig till oss på Konsument Ljungby.
 • Sunnerbogymnasiet övergår till distansundervisning

  Från och med tisdagen den 20 oktober övergår Sunnerbogymnasiet till distansundervisning. Detta gäller endast gymnasiet. Vuxenutbildningen och gymnasiesärskolan går på skolan enligt schema.
 • Kulturskolan på höstlovet

  Ta chansen och delta i våra workshops på höstlovet!
 • Sök regeringens krisstöd till kulturen

  Kulturrådet fördelar 881 miljoner kronor ur regeringens nya krisstöd till kulturen. Stödet är uppdelat i två bidrag, varav det första omfattar inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19.
 • Kika in bakom kulisserna på Grand!

  Utanför Grand är det till synes lugnt. Annat är det på insidan där arbeten nu pågår i alla vinklar och vrår. Här får du se hur det ser ut innanför kulisserna.
 • Långa svarstider i våra tryggshetslarm

  Just nu har vi driftstörningar av våra trygghetslarm. Det innebär att det ibland är långa svarstider. Vid enstaka tillfällen har larmet inte kommit fram.
 • Restauranger på två särskilda boenden öppna

  Med stor försiktighet har vi nu öppnat restaurangerna på Åsikten i Ljungby och Björkäng i Lidhult för vissa matgäster.
 • Rapportera farligt avfall

  Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister, med start 1 november 2020.
 • Framtida hantering av laddstolpar för elbilar utreds

  På tekniska nämndens möte i veckan beslutades att det ska arbetas vidare med en helhetslösning för kommunens laddstolpar. Förstudien om bibliotekets renovering godkändes och ett par medborgarinitiativ ska utredas.