Alla nyheter

 • Beslut i korthet från socialnämnden

  Detta är en sammanfattning av vad socialnämnden beslutade och fick information om på sitt sammanträde den 20 februari
 • Beslut i korthet från miljö- och byggnämnden

  Det här är en sammanfattning av en del av det som miljö- och byggnämnden beslutade och fick information om på sitt sammanträde den 13 februari 2019. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet. Det justeras den 14 februari och finns kort därefter att läsa på Insyn.
 • Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde

  Detta är en sammanfattning av vad kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 12 februari.
 • Beslut i korthet från barn- och utbildningsnämnden

  Detta är en sammanfattning av delar av vad barn- och utbildningsnämnden beslutade och fick information om på sitt sammanträde den 13 februari. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet. Protokollet justeras den 18 februari och finns därefter att läsa på Insyn.