Alla nyheter

  • Beslut i korthet från kommunstyrelsen

    Detta är en sammanfattning av beslut och information från kommunstyrelsens sammanträde den 13 januari. När protokollet är justerat, finns det i sin helhet att läsa här på Ljungby kommuns webbplats under rubriken anslagstavla.
  • Beslut i korthet från tekniska nämnden

    Detta är en sammanfattning av beslut och information från tekniska nämndens sammanträde den 10 januari. När protokollet är justerat, finns det i sin helhet att läsa här på Ljungby kommuns webbplats under rubriken anslagstavla.