Matavfall

I januari 2019 infördes matavfallssortering för alla hushåll i kommunen. Våra matrester är nämligen inte vilket skräp som helst, utan en resurs som kan bli biogas och biogödsel. Bra för miljön och framtiden!

Så funkar det

Sorteringen innebär att du separerar matavfallet från dina övriga sopor. Matavfall läggs i en grön påse och vanliga sopor, restavfall, i en röd. Restavfall är samma sak som brännbart, som det också brukar kallas. Det går bra att använda andra påsar som köps i butiker till restavfallet (istället för den röda påsen) men inte till matavfallet. Både gröna och röda påsar kastas på samma ställe som vanligt, i ditt sopkärl eller miljörum. Alla förpackningar av metall, glas, kartong och plast lämnar du precis som innan på en återvinningsstation eller på Bredemad. 

När påsarna börjar ta slut

För att få fler påsar ska du som bor i villa eller fritidshus knyta en påse i den färg du behöver runt sopkärlets handtag. Då får du en rulle påsar i önskad färg ovanpå sopkärlet vid nästa tömning. Gör det i god tid! Du som bor i flerfamiljshus får påsar genom din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Det är upp till varje hyresvärd hur påsarna delas ut. På Bredemads återvinningscentral och i kommunhuset finns också påsar att hämta.

Fick du inget startmaterial? 

Startmaterial med gröna och röda påsar och information har delats ut till alla renhållningsabonnenter med villor och flerbostadshus i kommunen. Saknar du det? Om du bor i lägenhet ber vi dig att kontakta din hyresvärd/bostadsrättsförening. Du som bor i villa kontaktar oss på kommunens VA- och renhållningsavdelning (se nedan). Om du har fritidshus med säsongsabonnemang kommer du att få ditt startmaterial i samband med säsongens första sophämtning.

Vart tar påsarna vägen sen?

Avfallet hämtas i soptunnan och körs till en ny sorteringsanläggning som har byggts på Bredemad. På anläggningen sorteras de gröna påsarna med matavfallet för sig och de övriga påsarna för sig. Detta görs automatiskt och fungerar som bäst när den bara behöver sortera påsar. Löst material gör det svårare för anläggningen att fungera. För att minimera risken att påsen öppnas efter att den lämnat ditt sopkärl är det viktigt att du knyter dubbelknut på alla soppåsar. 

Efter sorteringen åker matavfallet vidare till en extern biogasanläggning där det blir biogas och biogödsel. Biogas används som fordonsbränsle och biogödsel kan ersätta konstgödning i jordbruket. Restavfallet (de röda påsarna) förbränns på Ljungsjöverket och blir till fjärrvärme och el, precis som tidigare. Efter att de gröna påsarna separerats från matavfallet blir själva plastpåsarna också fjärrvärme och el. 

Fortsätt med övrig sortering! 

Än så länge är det bara matavfall och restavfall som du kan sortera i din soptunna. Alla förpackningar som kan återvinnas, t.ex. av metall, plast, glas, kartong, tidningar och batterier lämnar du som vanligt på någon av återvinningsstationerna. De sköts precis som tidigare av FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). Du är såklart också välkommen till kommunens återvinningscentral Bredemad, där du även kan lämna farligt avfall, deponi, elavfall och grovavfall.

Se gärna sorteringsguiden och läs mer om hämtning av grovsopor och miljöbox

 

Kontakt

Kommentera