titelbild

Slambrunnar och egna tankar

Vid helårsbebyggelse sker tömning av slambrunnar en gång om året, vid fritidsbebyggelse en gång vartannat år. Vi tömmer slambrunnarna efter planlagda turer och meddelar dig som fastighetsägare per brev i god tid innan vilken dag vi kommer.

Entreprenör för tömning är:

  • SUEZ
  • Tel. 0372-669 30

Gräv fram brunnslocket innan tömning

Före tömning ska du gräva fram brunnens lock. Locket på brunnen ska lätt kunna lyftas eller dras åt sidan av en person. Om det för vår personal innebär mer arbete än normalt i samband med tömningen så faktureras du en extra avgift.

Beställ extra tömning

Beställning av extra tömning kan du göra till VA- och renhållningsavdelningens kundtjänst. Slutna tankar töms endast efter beställning hos kundtjänst.

 

Kommentera