titelbild

Matavfall

Under år 2018 kommer vi att införa sortering av matavfall. Istället för att förbrännas ska maten bli biogas och biogödsel, allt som en del av ett ökat miljöfokus. Sortering gäller för hushåll, restauranger, storkök och företag.

Du kommer att använda gröna soppåsar för ditt matavfall och röda påsar till restavfall. Restavfall är allt du inte sorterar och som du slänger i soppåsen hemma. Övrig sortering kommer du, precis som nu, att göra vid återvinningsstationer.

Du ska slänga både gröna och röda påsar i ditt sopkärl. Kom ihåg att knyta dubbelknut på påsarna.

Du som bor i villa och du som har fritidshus

Du kommer att slänga ditt hushållsavfall i samma kärl som tidigare. Det som skiljer är att du separerar matavfallet från dina övriga sopor. Ditt matavfall ska du slänga i en speciell grön påse och dina andra sopor, restavfallet, i en röd påse. Påsarna ingår i ditt sopabonnemang och kostar inget extra. Sopbilen kommer precis som vanligt.

Du som bor i flerbostadshus

Fastighetsägaren/hyresvärden har ansvar för att det finns påsar tillgängliga till sina hyresgäster. Påsarna beställs av fastighetsägaren/hyresvärden genom att kontakta VA-/ och renhållningens kundtjänst och påsarna levereras ut till önskad plats. Hyresvärden bestämmer hur påsarna ska delas ut till de boende.

För storkök, restauranger och övriga företag

Under hösten kommer vi att utöka informationen med hur ni inom storkök, restaurang och övriga företag ska göra för att sortera matavfall.

Startpaket

Cirka 2 – 4 veckor innan matavfallsinsamlingen påbörjas kommer startpaket att delas ut. Startpaketet kommer att innehålla påsar, avfallsbehållare till påsen för matavfall och information. När påsarna håller på att ta slut får du nya av Ljungby kommun. Du knyter en påse med önskad färg runt sopkärlets handtag. Då lämnas önskad rulle ovanpå sopkärlet. Det går också att hämta nya påsar på Bredemads återvinningscentral eller i kommunhusets reception.

Så här går sorteringen till

Avfallet hämtas i sopkärlet och körs till en ny sorteringsanläggning som ska byggas på Bredemad. På anläggningen sorteras de gröna påsarna med matavfallet för sig och de övriga påsarna för sig. Detta görs automatiskt och fungerar som bäst när den bara behöver sortera påsar. Löst material gör det svårare för anläggningen att fungera. För att minimera risken att påsen öppnas efter att den lämnat ditt sopkärl är det viktigt att du knyter dubbelknut på alla soppåsar.

Om den nya sorteringsanläggningen

På Bredemad kommer vi att bygga en ny sorteringsanläggning under 2017. Den kommer att kunna ta emot 10 000 ton sopor. Sorteringen kommer att ske på Bredemad och matavfallet kommer att köras till en extern biogasanläggning där det blir biogas och biogödsel. Övriga sopor förbränns på Ljungsjöverket och blir till fjärrvärme och el, precis som tidigare.

Taxan förändras

Kommunfullmäktige tar beslut om taxor och avgifter i Ljungby kommun. Taxan för omhändertagande av hushållsavfall har varit oförändrad under flera år. Anledningen till det är att avgifterna ska täcka de faktiska kostnaderna. När vi inför sortering av matavfall kommer de faktiska kostnaderna att öka. Det gör att kommunfullmäktige troligtvis även kommer att ta beslut om höjning av taxan. Som fastighetsägare kommer du själv kunna välja vilket sopabonnemang du vill ha, men då renhållningstaxan kommer att vara miljöstyrande kommer det alternativet med störst miljöbelastning att ha den högsta avgiften.

Frivilligt

Det är upp till varje fastighetsägare att bestämma om man vill sortera sitt avfall eller inte. De som inte vill sortera sitt matavfall måste meddela det till VA- och renhållningens kundtjänst. Det kommer man att kunna göra med start efter årsskiftet 2017/2018.

Övrig sortering

Sorteringsguide

Grovsopor

Miljöbox

 

 

Kontakt

Kommentera