Bostadsanpassning

För att ge dig med funktionsnedsättning ökade möjligheter till ett självständigt liv i det egna boendet kan kommunen lämna bidrag till anpassning av bostaden. Bostadsanpassningsbidrag kan ges till dig som har en permanent funktionsnedsättning och som bor permanent i den aktuella bostaden.

Anpassningen kan handla om att bredda dörrar, ta bort trösklar eller installera en ramp utanför bostaden.

Du kan läsa mer om bostadsanpassningsbidrag på Boverkets webbplats.

Ansökan

Kommunens arbetsterapeuter och sjukgymnaster kan utfärda intyg som styrker din funktionsnedsättning och behovet till bostadsanpassning. Intyget kostar 100 kronor.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag på blankett eller e-tjänst som du hittar på E-tjänster och blanketter/Bo, bygga och miljö och sedan Bygga. 

Efter att vi tagit emot din ansökan kontaktar en handläggare dig.

Kontakt

  • Handläggare bostadsanpassningsbidrag
  • Pernilla Svensson
  • Tel. 0372-78 98 83

Kommentera