titelbild

Arbeta hos oss

Ljungby kommun är kommunens största arbetsgivare med över 2600 medarbetare inom ett hundratal olika yrken. Vi satsar på kompetensutveckling, en god hälsa och arbetsglädje, för vi tror att det är nyckeln till en framgångsrik och effektiv kommunal verksamhet. Rökfri arbetstid är en självklarhet för oss. Välkommen med din ansökan till Ljungby kommun!

Att tänka på när du gör din ansökan

All rekrytering sker via webbplatsen Offentliga jobb. Du söker lediga tjänster direkt via ett webbformulär, som finns i den information som hör till varje utannonserad tjänst. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar som sedan matchas mot uppställda krav för den aktuella tjänsten.

Fyll därför i din ansökan så noggrant som möjligt. Din ansökan sparas för att underlätta sökningen av andra tjänster i framtiden.

Lediga tjänster

 • Förskollärare alternativt barnskötare

  Vi söker dig som vill arbeta som förskollärare alt. barnskötare på Harabergsgatans förskola. Du bör ha höga ambitioner och en lust att skapa bästa förutsättningar för barns utveckling och lärande. Du ska vara väl insatt i förskolans läroplan och veta vad som förväntas av dig i din yrkesroll.
  Tillagt den 24 oktober 2016
 • Personlig assistent

  Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent till barn med funktionsnedsättning. Som personlig assistent är du ett mänskligt hjälpmedel för personen med funktionsnedsättning. Du är ett stöd i den dagliga livsföringen och hjälper till med saker som personlig hygien, på- och avklädning, förfly...
  Tillagt den 20 oktober 2016
 • Danspedagog

  Din huvuduppgift blir att undervisa i dans med olika inriktningar och stilar. Att du självständigt ska kunna ansvara för dansverksamheten med olika grupper, föreställningar mm men också kunna samarbeta i olika projekt.
  Tillagt den 20 oktober 2016
 • Socialsekreterare vuxen/missbruk

  Vi söker en socialsekreterare till missbruksgruppen. Arbetet innebär myndighetsutövning i form av utredning, bedömning, samt beslut och uppföljning enligt SoL och LVM. I arbetsuppgifterna ingår även att motivera till behandling och stödja anhöriga. Vi använder oss av ASI bedömningsmetod samt motiver...
  Tillagt den 20 oktober 2016
 • Speciallärare

  Vi söker dig som kan arbeta med specialundervisning/ TLI på Bolmsöskolan. Du kommer att samordna undervisning för elever som ibland har behov av enskild undervisning eller undervisning i mindre grupp, när inte klassundervisning fungerar för enskilda elever.
  Tillagt den 19 oktober 2016
 • Undersköterskor till Ljungsätra

  Vi söker undersköterskor till Ljungsätra som är ett särskilt boende som drivs på intraprenad. En tjänst är en tillsvidareanställning och en tjänst är vikariat. Vi arbetar utifrån ett socialt synsätt och ser till det friska hos varje enskild person. Vi strävar efter att ge våra omsorgstagare en menin...
  Tillagt den 19 oktober 2016
 • Speciallärare

  Vi söker dig som kan arbeta med specialundervisning i åk. 1-3 på Stensbergskolan. Du kommer att ha ett samordnande ansvar för specialundervisningen med åtgärdsprogram mm. Du ingår i skolans elevhälsa.
  Tillagt den 18 oktober 2016
 • Förskollärare

  Vi söker dig som vill arbeta som förskollärare på Harabergsgatans förskola. Du bör ha höga ambitioner och en lust att skapa bästa förutsättningar för barns utveckling och lärande. Du ska vara väl insatt i förskolans läroplan och veta vad som förväntas av dig som förskollärare.
  Tillagt den 18 oktober 2016
 • Personlig assistent

  Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent åt en man där det är dubbelbemanning dygnet runt. Som personlig assistent är du ett mänskligt hjälpmedel för personen med funktionsnedsättning. Du är ett stöd i den dagliga livsföringen och hjälper till med saker som personlig hygien, på- och avkl...
  Tillagt den 17 oktober 2016
 • Lärare i grundsärskolan

  Vi söker dig som vill undervisa elever i åk. 1-6, grundsärskolan som läser ämnesområden enligt träningsskolans kursplan.
  Tillagt den 17 oktober 2016
 • Lärare i grundsärskolan

  Vi söker dig som vill undervisa elever i åk. 1-6, grundsärskolan som läser ämnesområden enligt träningsskolans kursplan.
  Tillagt den 17 oktober 2016
 • Städare

  Vi söker dig som vill arbeta som städare i första hand i våra skollokaler. Du kommer att ingå i vårt servicelag.
  Tillagt den 17 oktober 2016
 • Undersköterska till hemtjänsten i Angelstad

  Vi söker nu en undersköterska till hemtjänsten i Angelstad. Arbetet innebär att i team ansvara för att ge vård och omsorg med god kvalitet utifrån ett hälsobefrämjande/salutogent förhållningssätt hos äldre i ordinärt boende inom Angelstads hemtjänstområde. Arbetet innebär dag-, kväll- och helgtjän...
  Tillagt den 17 oktober 2016
 • Undersköterskor inom bemanning

  I bemanningen arbetar du som resurspersonal på olika arbetsställen i kommunen både inom särskilt boende/hemtjänst, omsorg om personer med funktionsnedsättning och psykiatriverksamhet. Vi har som mål att ge god service och omvårdnad där den enskildes egen integritet och medbestämmande beaktas. Vi s...
  Tillagt den 17 oktober 2016
 • Socialsekreterare till en mottagningsgrupp

  I höst kommer vi att inrätta en mottagningsgrupp i myndighetssektionen barn och familj. I arbetsuppgifterna ingår att göra förhandsbedömningar i anmälningar om barn som far illa. Vi söker två socialsekreterare som i sitt arbete kommer att ha ett nära samarbete med förste socialsekreterare och sektio...
  Tillagt den 14 oktober 2016
 • Socialsekreterare

  Tjänsten är placerad i familjehemsgruppen, Individ och familjeomsorg/myndighetsavdelningen barn och familj. I tjänsten ingår att rekrytera, utreda och handleda familjehem. Ljungby kommun, socialtjänsten är BBIC licensierad och erbjuder handledning.
  Tillagt den 14 oktober 2016
 • Förste socialsekreterare

  Vi utökar personalstyrkan med en förste socialsekreterare. Tjänsten är placerad på Individ och familjeomsorgen/myndighetsavdelningen barn och familj. Förste socialsekreterare ärendehandleder socialsekreterare som arbetar med utredningar barn och ungdom. Just nu pågår rekrytering till en mottagningsg...
  Tillagt den 14 oktober 2016
 • Flyktingstrateg inriktning ekonomi

  Socialförvaltningen i Ljungby kommun söker dig som vill arbeta med att samordna, sammanställa samt återsöka medel från Migrationsverket i projektform. Andra arbetsuppgifter kan komma att bli aktuella. Eftersom detta är en ny tjänst på förvaltningen kommer du att ha möjlighet att själv och i samråd m...
  Tillagt den 12 oktober 2016
 • Socialchef

  Ljungby kommun söker en driven och kunnig ledare som förmår att sprida arbetsglädje samt leda utvecklingen av en modern socialtjänst. I uppdraget ingår ansvar för äldreomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen samt hälso- och sjukvården. Socialförvaltning...
  Tillagt den 11 oktober 2016

Kommentera