titelbild

Arbeta hos oss

Ljungby kommun är kommunens största arbetsgivare med över 2600 medarbetare inom ett hundratal olika yrken. Vi satsar på kompetensutveckling, en god hälsa och arbetsglädje, för vi tror att det är nyckeln till en framgångsrik och effektiv kommunal verksamhet. Rökfri arbetstid är en självklarhet för oss. Välkommen med din ansökan till Ljungby kommun!

Att tänka på när du gör din ansökan

All rekrytering sker via webbplatsen Offentliga jobb. Du söker lediga tjänster direkt via ett webbformulär, som finns i den information som hör till varje utannonserad tjänst. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar som sedan matchas mot uppställda krav för den aktuella tjänsten.

Fyll därför i din ansökan så noggrant som möjligt. Din ansökan sparas för att underlätta sökningen av andra tjänster i framtiden.

Lediga tjänster

 • Arbetsterapeut

  Vi söker arbetsterapeut inom kommunal rehabilitering då vi har en medarbetare som kommer att arbeta med annat uppdrag. Patientgruppen är bred och har stort behov av rehabilitering i hemmet. Arbetet innebär bedömningar, intygsskrivning för bostadsanpassning, träning, hjälpmedelsutprovning och annat...
  Tillagt den 18 juli 2017
 • Vårdare till LSS boende Lagan

  Vi söker nu vårdare till ett LSS boende/korttids boende för vuxna personer med funktionsnedsättning. Boendet finns i Lagan och har tre lägenheter varav en används som personalutrymme. Inriktningen på boendet är för personer med utvecklingsstörning, psykisk ohälsa samt autismspektrumtillstånd. I arbe...
  Tillagt den 18 juli 2017
 • Undersköterska till LSS boende Ljungby

  Vi söker en undersköterska till ett nystartat LSS boende. Den 1 september öppnar vi ett nytt gruppboende på Ljungfältsgatan i Ljungby. Boendet består av sex lägenheter för äldre personer inom målgruppen LSS med stora omvårdnads- och tillsynsbehov. Det kan även förekomma problemskapande beteenden. Du...
  Tillagt den 18 juli 2017
 • Handledare för Fritidsbanken

  Fritidsbanken är som ett bibliotek och lånar ut idrotts- och fritidsutrustning gratis. Här kan invånare låna utrustning som t.ex. skidor, skridskor, inlines, flytvästar, snowboards, instrument, tält och/eller annan fritidsutrustning. Syftet är att det ska bli lättare för barn, ungdomar och vuxna att...
  Tillagt den 12 juli 2017
 • Förskollärare

  Vi söker dig som vill arbeta som förskollärare på Bergalyckans förskola i Lagan.
  Tillagt den 12 juli 2017
 • Vårdare till Vuxenkorttidsverksamhet

  Vi söker nu 1-2 vårdare som är intresserad av att arbeta i vår korttidsverksamhet för vuxna inom LSS. Arbetstiden gäller eftermiddagar eller mer vid behov. Vuxenkorttids är en trevlig verksamhet som finns i Ljungby, där man verkställer korttidstillsyn samt korttidsvistelse för personer som omfatta...
  Tillagt den 6 juli 2017
 • Kommunjurist

  Ljungby kommun söker en ny medarbetare som vill vara med och fortsätta utveckla Ljungby i en positiv riktning. I Ljungby kommun blir du som kommunjurist en viktig del i vårt utvecklingsarbete och din arbetsplats finns centralt på kommunledningsförvaltningen. Som jurist har du i första hand att svara...
  Tillagt den 6 juli 2017
 • Fastighetsförvaltare

  Tekniska förvaltningen söker en fastighetsförvaltare till fastighetsavdelningen. Med ett fastighetsbestånd på 215 000 kvm lokalyta representerar fastighetsavdelningen en av regionens största fastighetsägare. I tillägg hyr kommunen cirka 40 000 kvm i form av bostäder och verksamhetslokaler. Våra ku...
  Tillagt den 5 juli 2017
 • Elevassistent

  Vi söker dig som vill arbeta som elevassistent inom resursenheten. Din uppgift är att stödja elever och arbeta för att öka elevers självständighet, bättre självförtroende och bättre sociala relationer. Du kommer att stödja elever i klassrummet och medverka till att eleven blir mottaglig för undervis...
  Tillagt den 4 juli 2017
 • Lokalsamordnare/ fastighetsstrateg

  Ljungby kommun växer och kommunala verksamheters lokalbehov ändras i allt snabbare takt. På samma tid behöver många byggnader från 50-, 60- och 70-talet ersättas. Situationen ger stort potential för utveckling och effektivisering av kommunens lokaler och relaterade tjänster. För att säkra framförh...
  Tillagt den 4 juli 2017
 • Kart- och mätningsingenjör

  Tekniska förvaltningen söker en kart-och mätningsingenjör till exploateringsavdelningen. Förvaltningen är indelad i gatu-, park-, planerings-, VA-renhållnings-, kost-, fastighets- och exploateringsavdelningen samt räddningstjänsten och har cirka 250 medarbetare. Avdelningen ansvarar utöver exploat...
  Tillagt den 3 juli 2017
 • Överförmyndarhandläggare

  Du kommer att arbeta med handläggning av överförmyndarärenden såsom kontroll av årsräkningar, kontakter med och rekrytering av gode män, posthantering samt övrig överförmyndaradministration. Du ska också arbeta med framtagande av informationsmaterial och blanketter och liknande tillhörande överförmy...
  Tillagt den 3 juli 2017
 • Modersmålslärare/ studiehandledare

  Vi söker dig som vill arbeta med modersmålsundervisning/ modersmålsstöd/ studiehandled-ning på modersmål i följande språk: • Bosniska/ Serbiska/ Kroatiska 50 % Som modersmålslärare arbetar du med modersmålsundervisning och studiehandledning på grundskolor och förskolor i Ljungby kommun. Du motiver...
  Tillagt den 29 juni 2017
 • Köksbiträde till Kostavdelningen

  Tjänsten som köksbiträde är på kostavdelningen och med nuvarande placering på Björkstigens förskola i Ljungby. Köket är ett mottagningskök. Till köket kommer huvudkomponenterna från Kungshögskolans centralkök och kompletteras på plats med övriga komponenter. Arbetsuppgifterna består av varu- och m...
  Tillagt den 28 juni 2017
 • Undersköterskor inom bemanning

  I bemanningen arbetar du som resurspersonal på olika arbetsställen i kommunen både inom särskilt boende/hemtjänst, omsorg om personer med funktionsnedsättning och psykiatriverksamhet. Vi har som mål att ge god service och omvårdnad där den enskildes egen integritet och medbestämmande beaktas. Vi k...
  Tillagt den 27 juni 2017
 • Sektionschef till hemsjukvården

  Vill du vara med och utveckla framtidens hemsjukvård? Hos oss har du möjlighet att påverka och göra skillnad i människors vardag. Vi erbjuder dig en kreativ arbetsplats med utrymme för utveckling och egna idéer. Socialförvaltningen i Ljungby kommun är inne i en förändringsprocess där målet är at...
  Tillagt den 26 juni 2017
 • Undersköterska till Hemtjänsten Lagan Västra

  Som undersköterska inom hemtjänsten möter du många människor med individuella behov. Du ska på ett professionellt sätt bemöta omsorgstagare, anhöriga och övriga yrkesgrupper. Arbetet innebär att, i team, ansvara för att ge vård och omsorg med god kvalitet hos äldre i deras privata hem. Vi arbetar u...
  Tillagt den 22 juni 2017
 • Speciallärare

  Vi söker dig som kan ge elever särskilt stöd i svenska och matematik.
  Tillagt den 22 juni 2017
 • Personlig assistent

  Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som personlig assistent i Ljungby, inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Arbetet innebär att ge social service och omsorg i den dagliga livsföringen, till person med funktionsnedsättning. Du kommer att arbeta dag/kväll och helg samt jourtj...
  Tillagt den 22 juni 2017
 • Undersköterska till Brunnsgården

  Som undersköterska möter du många människor med individuella behov. Du ska på ett professionellt sätt bemöta omsorgstagare, anhöriga och övriga yrkesgrupper. Arbetet innebär ge vård och omsorg med god kvalitet. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Det innebär att vi utgår från resurser och fö...
  Tillagt den 22 juni 2017
 • Bibliotekarie till bokbussverksamheten

  Vi söker en engagerad och ansvarstagande bokbussbibliotekarie som ska ansvarar för vår bokbussverksamhet och tillsammans med övrig bokbusspersonal skall utforma och utveckla bokbussverksamheten i Ljungby kommun. Du kommer även ingå i andra arbetsgrupper och vara delaktig i huvudbibliotekets verksamh...
  Tillagt den 21 juni 2017
 • Förste socialsekreterare

  Vi utökar personalstyrkan med en förste socialsekreterare. Tjänsten är placerad på Individ och familjeomsorgen/myndighetsavdelningen barn och familj. Förste socialsekreterare ärendehandleder socialsekreterare som arbetar med utredningar barn och ungdom. Just nu pågår rekrytering till en mottagningsg...
  Tillagt den 21 juni 2017
 • Socialsekreterare Familjehemgruppen

  Socialförvaltningen söker en socialsekreterare till familjehemsgruppen, som arbetar med att utreda familjehem och med uppföljning av placerade barn. Ljungby kommun, socialtjänsten är BBiC licensierad och erbjuder handledning.
  Tillagt den 21 juni 2017
 • Personalstrateg

  Som personalstrateg har du stort eget ansvar och arbetar med såväl strategiska som operativa personalfrågor. Du skall tillsammans med personalchefen och övriga kollegor vara med och utveckla kommunen till en attraktiv arbetsgivare och mot uppsatta mål. Utifrån ett konsultativt arbetssätt kommer du a...
  Tillagt den 20 juni 2017
 • Vårdare till LSS-boende Stora Villan i Lagan

  Vi söker nu en vårdare till Stora Villans serviceboende, ett LSS-boende som består av sex lägenheten. Målgruppen för boendet är personer med funktionsnedsättning, med en inriktning mot psykiatri. I arbetet ingår att ge stöd och omsorg i vardagen till de personer som bor där, samt skapa en meningsf...
  Tillagt den 15 juni 2017
 • Trafikingenjör

  Vill du vara med och forma framtidens Ljungby? Vill du ha ett omväxlande arbete med mycket kontakter? Som trafikingenjör hos oss på planeringsavdelningen kommer du att vara en nyckelperson där du får möjligheten att arbeta med trafikutredningar och trafikplanering i olika projekt. För att trivas h...
  Tillagt den 8 juni 2017
 • Bostadsanpassningshandläggare

  Uppdraget som handläggare för bostadsanpassningsbidrag ingår i Socialförvaltningen i Ljungby kommun. Arbetet består i att handlägga, utreda och fatta beslut om bidrag utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag. Denna lag har till ändamål att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med f...
  Tillagt den 2 juni 2017
 • Sektionschef Individ- och familjeomsorg, utredning barn och ungdom

  Ditt uppdrag som sektionschef blir att direkt under verksamhetschefen leda och utveckla det operativa arbetet inom utredning barn- och ungdom. Ansvaret innefattar personal-, budget-, och arbetsmiljöansvar och du ingår i verksamhetschefens ledningsgrupp där du förväntas bidra till utveckling och lära...
  Tillagt den 1 juni 2017
 • Planeringschef

  Ljungby kommun växer och vi söker dig som vill bidra till denna utveckling. Ditt arbete påverkar alla som vistas i vår kommun. Du är med och utformar det framtida Ljungby. Som planeringschef kommer du att ha personal- och budgetansvar för planeringsavdelningen som är en av åtta avdelningar inom tek...
  Tillagt den 1 juni 2017
 • Undersköterska hemtjänsten Lagan

  Vi söker nu två nya medarbetare till hemtjänsten Lagan. I arbetet ingår att ge stöd och omsorg i vardagen till personer som bor i egna hemmet. Vi skapar en meningsfull vardag för våra omsorgstagare så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt genom att hjälpa till med dagliga rutiner så...
  Tillagt den 1 juni 2017
 • VA-projektör till tekniska förvaltningen

  Tekniska förvaltningen består av åtta avdelningar med cirka 290 medarbetare. Planeringsavdelningen är en av avdelningarna och ansvarar för bland annat tekniska utredningar, projektledning och projektering av det offentliga rummet samt övergripande administration. Vill du vara med och forma framtid...
  Tillagt den 17 maj 2017

Kommentera