titelbild

Arbeta hos oss

Ljungby kommun är kommunens största arbetsgivare med över 2600 medarbetare inom ett hundratal olika yrken. Vi satsar på kompetensutveckling, en god hälsa och arbetsglädje, för vi tror att det är nyckeln till en framgångsrik och effektiv kommunal verksamhet. Rökfri arbetstid är en självklarhet för oss. Välkommen med din ansökan till Ljungby kommun!

Att tänka på när du gör din ansökan

All rekrytering sker via webbplatsen Offentliga jobb. Du söker lediga tjänster direkt via ett webbformulär, som finns i den information som hör till varje utannonserad tjänst. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar som sedan matchas mot uppställda krav för den aktuella tjänsten.

Fyll därför i din ansökan så noggrant som möjligt. Din ansökan sparas för att underlätta sökningen av andra tjänster i framtiden.

Lediga tjänster

 • Lärare kommunresursen

  Som lärare i kommunresursen arbetar du i ett nära samarbete med några kollegor med ett fåtal elever i åk 7-9 som har svårigheter inom autismspektrat. Du kommer både att ha undervisning på kommunresursen och stötta eleverna i klass. I uppdraget ingår kontakt med vårdnadshavare, undervisning samt utar...
  Tillagt den 24 maj 2017
 • Lärare svetsinriktning

  Sunnerbogymnasiet söker just nu lärare till industriprogrammets inriktning svets. Du kommer att arbeta tillsammans med ett programarbetslag och i ämnesgrupp. I tjänsten ingår även mentorskap.
  Tillagt den 24 maj 2017
 • Kart- och mätningsingenjör

  Tekniska förvaltningen söker en kart-och mätningsingenjör till exploateringsavdelningen. Förvaltningen är indelad i gatu-, park-, planerings-, VA-renhållnings-, kost-, fastighets- och exploateringsavdelningen samt räddningstjänsten och har cirka 250 medarbetare. Avdelningen ansvarar utöver exploat...
  Tillagt den 23 maj 2017
 • Förskollärare

  Vi söker dig som vill arbeta som förskollärare på Byagårdens förskola, avdelning Fållan.
  Tillagt den 19 maj 2017
 • Köksbiträde till Kostavdelningen vikariat

  Placeringen som köksbiträde kommer att vara på Björkäng kök i Lidhult. Köket är ett centralkök som tillagar och distribuerar ca 300 luncher/dag. Måltiderna är fördelade på förskola, skola och äldreomsorg. Köket är organiserat under kostavdelningen på tekniska förvaltningen och är ett av avdelningens...
  Tillagt den 19 maj 2017
 • Köksbiträde till Kostavdelningen

  Placeringen som köksbiträde kommer att vara på Björkäng kök och skolrestaurang i Lidhult. Köket är ett centralkök som tillagar och distribuerar ca 300 luncher/dag. Måltiderna är fördelade på förskola, skola och äldreomsorg. Denna tjänst är i huvudsak placerad i skolrestaurangen där det serveras ca...
  Tillagt den 19 maj 2017
 • Lärare 1-7

  Vi söker dig som vill undervisa i svenska/SO och/ eller matematik/ NO samt engelska i åk. 1-7 på Hjortsbergskolan.
  Tillagt den 19 maj 2017
 • Lärare i musik

  Vi söker dig som vill undervisa i musik. Tjänsten kan eventuellt kombineras med undervisning i svenska och/ eller engelska.
  Tillagt den 18 maj 2017
 • Lärare i engelska

  Sunnerbogymnasiet söker just nu lärare i engelska. Du kommer att arbeta tillsammans med ett programarbetslag och i ämnesgrupp. I tjänsten ingår även mentorskap.
  Tillagt den 18 maj 2017
 • Lärare i 1-7

  Vi söker dig som är behörig lärare för undervisning i åk 1-7. I tjänsten ingår klassföreståndarskap för en åk. 3 eller 5.
  Tillagt den 18 maj 2017
 • Lärare i svenska som andraspråk åk. 1-7

  Vi söker dig som är behörig lärare för undervisning i svenska som andra språk. Även något övrigt ämne kan komma att ingå i tjänsten.
  Tillagt den 18 maj 2017
 • Biträdande föreståndare HVB-EKB

  Målgruppen är asylsökande ungdomar och ungdomar som fått uppehållstillstånd i åldrarna 15-20 år. Arbetet bedrivs med helhetssyn på ungas utvecklingsvillkor inom fysisk och psykisk hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling. I personalgruppen på respektive enhet arbetar ungdomspedagoger...
  Tillagt den 18 maj 2017
 • Föreståndare HVB-EKB

  Målgruppen är asylsökande ungdomar och ungdomar som fått uppehållstillstånd i åldrarna 15-20 år. Arbetet bedrivs med helhetssyn på ungas utvecklingsvillkor inom fysisk och psykisk hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling. Genom Vårt arbete vill vi ge ungdomarna stöd att utvecklas til...
  Tillagt den 18 maj 2017
 • Lokalsamordnare/ fastighetsstrateg

  Ljungby kommun växer och kommunala verksamheters lokalbehov ändras i allt snabbare takt. På samma tid behöver många byggnader från 50-, 60- och 70-talet ersättas. Situationen ger stort potential för utveckling och effektivisering av kommunens lokaler och relaterade tjänster. För att säkra framförh...
  Tillagt den 17 maj 2017
 • VA-projektör till tekniska förvaltningen

  Tekniska förvaltningen består av åtta avdelningar med cirka 290 medarbetare. Planeringsavdelningen är en av avdelningarna och ansvarar för bland annat tekniska utredningar, projektledning och projektering av det offentliga rummet samt övergripande administration. Vill du vara med och forma framtid...
  Tillagt den 17 maj 2017
 • Avdelningschef

  Vill du arbeta nära din verksamhet och leda en grupp specialiserade och erfarna medarbetare? Som avdelningschef kommer du vara första linjens chef och arbetsgivarens representant med ansvar för avdelningarnas verksamhet, ekonomi, medarbetare och arbetsmiljö. Du rapporterar till förvaltningschefen, i...
  Tillagt den 17 maj 2017
 • Lärare i svenska och engelska

  Vi söker dig som vill undervisa i svenska och engelska i årskurs 7-9. Även klassföreståndarskap ingår i tjänsten.
  Tillagt den 16 maj 2017
 • Leg.fysioterapeuter/sjukgymnaster

  Vi söker nu legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster för arbete inom kommunal rehabilitering. Är du en positiv person som gillar team arbete men även att arbeta självständigt då erbjuder vi dig ett givande arbete i en mycket framåt och trevlig arbetsgrupp. Patientgruppen är bred och har ...
  Tillagt den 16 maj 2017
 • Lärare i grundsärskolan

  Vi söker dig som vill undervisa i träningsskolan i alla grundsärskolans ämnen för elever i åk. 1-6. Även mentorskap för några elever ingår i tjänsten. Du kommer att ingå i ett nära samarbete med en kollega.
  Tillagt den 15 maj 2017
 • Biblioteksassistent

  Vi söker dig som vill arbeta som biblioteksassistent på Astradskolan. Arbetsuppgifterna omfattar exempelvis att handleda och hjälpa elever med praktisk informations- och litteratursökning, samarbeta med lärare och övrig pedagogisk personal om enskilda elevers behov av litteratur i olika ämnen samt v...
  Tillagt den 15 maj 2017
 • Lärare 1-7

  Vi söker nu en grundskollärare som vill arbeta på en liten skola som lärare och mentor. Den lilla skolan ger dig stora möjligheter att möta få elever i olika gruppkonstellationer. Som lärare ger det dig ökade möjligheter att visa vägen för eleverna i sin kunskapsutveckling, göra eleven delaktig, utm...
  Tillagt den 15 maj 2017
 • Specialpedagog

  Arbete som specialpedagog på en av skolans enheter med programmen BA, FT, EE och SA. Man ingår även i enhetens Elevhälsoteam tillsammans med rektor, SYV, kurator och skolsköterska.
  Tillagt den 12 maj 2017
 • Resurspedagog

  Vi söker dig som vill arbeta som resurspedagog på Sunnerbogymnasiet.
  Tillagt den 12 maj 2017
 • Pianopedagog

  I din roll som pianolärare kommer du att undervisa barn och ungdomar i piano, samt att arbeta ämnesövergripande med olika ensembler. I arbetsuppgifterna ingår också att under läsåret genomföra och medverka i konserter och olika projekt tillsammans med övriga pedagoger i verksamheten. Vi ser det som ...
  Tillagt den 11 maj 2017
 • Alkoholhandläggare.

  Som alkoholhandläggare arbetar du inom Markaryd, Älmhult och Ljungby kommuner med ärenden som gäller serveringstillstånd enligt alkohollagen. Din arbetsplats är förlagd till Ljungby och du kommer att jobba tillsammans med en kollega i Ljungby. Arbetsuppgifterna innefattar myndighetsutövning i form a...
  Tillagt den 11 maj 2017
 • Socialsekreterare till en mottagningsgrupp

  Vi kommer att inrätta en mottagningsgrupp i myndighetssektionen barn och familj. I arbetsuppgifterna ingår att göra förhandsbedömningar i anmälningar om barn som far illa. Vi söker två socialsekreterare som i sitt arbete kommer att ha ett nära samarbete med förste socialsekreterare och sektionschef....
  Tillagt den 10 maj 2017
 • Förste socialsekreterare

  Vi utökar personalstyrkan med en förste socialsekreterare. Tjänsten är placerad på Individ och familjeomsorgen/myndighetsavdelningen barn och familj. Förste socialsekreterare ärendehandleder socialsekreterare som arbetar med utredningar barn och ungdom. Just nu pågår rekrytering till en mottagningsg...
  Tillagt den 10 maj 2017
 • Socialsekreterare Familjehemgruppen

  Tjänsten är placerad på Individ och familj, familjehemsgruppen, där socialsekreterare arbetar med att rekrytera, utreda och handleda familjehem samt socialsekreterare som har uppföljningsansvar för det placerade barnet. Socialtjänsten i Ljungby kommun är BBiC licensierade och erbjuder handledning. ...
  Tillagt den 10 maj 2017
 • Vårdare

  Vi söker dig, som är intresserad av att arbeta som vårdare vid ett gruppboende med sex lägenheter, inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Arbetet innebär att utföra vård-/omvårdnadsarbete vid gruppboendet. Du kommer att arbeta dag/kväll och helg samt jourtjänstgöring.
  Tillagt den 5 maj 2017
 • Vårdare

  Vi söker dig, som är intresserad av att arbeta som vårdare vid ett gruppboende med sex lägenheter, inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Arbetet innebär att utföra vård-/omvårdnadsarbete vid gruppboendet. Du kommer att arbeta dag/kväll och helg samt jourtjänstgöring.
  Tillagt den 5 maj 2017
 • Semestervikarier inom vård och omsorg

  Vill du vara med och göra skillnad? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du får uppskattning varje dag? Vill du arbeta hos oss i socialförvaltningen sommaren 2017? Hos oss får du ett omväxlande jobb där du arbetar för människor som behöver dig. Ta chansen och sök till oss! Vi s...
  Tillagt den 4 maj 2017
 • Bostadsanpassningshandläggare

  Uppdraget som handläggare för bostadsanpassningsbidrag ingår i Socialförvaltningen i Ljungby kommun. Arbetet består i att handlägga, utreda och fatta beslut om bidrag utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag. Denna lag har till ändamål att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med f...
  Tillagt den 3 maj 2017
 • Kommunikatör

  I ditt uppdrag som kommunikatör kommer du bland annat att marknadsföra tekniska förvaltningen externt och internt, ta fram informationsmaterial, utarbeta informationsstrategier för våra större investeringsobjekt och kommunens arbete med hållbar utveckling. Du kommer även att hålla kontakt med kommun...
  Tillagt den 28 april 2017
 • Semestervikarie till återvinningscentralen Bredemad

  Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du får uppskattning varje dag? Vi söker semestervikarie till Bredemads ÅVC som har behörighet C- körkort. Vi erbjuder dig ett omväxlande jobb där du både jobbar självständigt och i grupp. Du kommer vara med i vår grupp, där vi arbetar med avfa...
  Tillagt den 25 april 2017
 • Speciallärare/ grundskollärare

  Vi söker dig som vill arbeta med specialundervisning och tidig läsutveckling på Angelstadsskolan. Som speciallärare arbetar du förebyggande med att undanröja hinder i olika lärmiljöer samt att utveckla arbetet med stödinsatser i form av extra anpassningar och att ge stöd i arbetet för elever i behov...
  Tillagt den 24 mars 2017

Kommentera