Gå till innehåll LogoLänk

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten Ljungby

Ljungby kommuns räddningstjänst består av huvudstationen i Ljungby, deltidsstyrkor i Lidhult och Ljungby samt frivilliga brandvärn i Agunnaryd, Bolmsö och Ryssby.

Broschyr om räddningstjänsten

Räddningstjänsten arbetar utifrån lagen om skydd mot olyckor (2003:778) med:

  • Räddningsinsatser för att skydda liv, egendom och miljö.
  • Förebyggande åtgärder för att förhindra att olyckor uppstår och för att minska konsekvenserna vid eventuella olyckor.
  • Råd och anvisningar för att förhindra brand och övriga olyckor.
  • Utbildningar inom brand och räddning.
  • Som remissinstans när det gäller brandfarlig vara i plan - och byggärenden.

Handlingsprogram

Vår verksamhet beskrivs i ett pdf handlingsprogram för skydd mot olyckor (867 KB).

I Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) finns nationella mål och utifrån dessa utformar vi egna verksamhetsmål som följs upp och förändras kontinuerligt.

Om det händer en olycka

Viktiga telefonnummer
SOS vid akut fara för liv 112
Polisen (ej akut) 114 14
Sjukvårdsrådgivningen 11 77
Information vid allvarlig kris eller olycka 113 13
Giftinformationscentralen 08-33 12 31
KrisSam 0771-86 86 86

Till Ljungby kommuns e-tjänstportal (webbsidan öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Räddningstjänsten Ljungby
Bredemadsvägen 2
341 83  Ljungby   
Tel. 0372-78 91 70
E-post: raddningstjansten@ljungby.se

Besökstider
Mån-fre kl.7.30- 16.30
lunchstängt  kl. 12.00 - 13.00


Carl Håkansson
Räddningschef
Tel. 0372-78 91 71
E-post: carl.hakansson@ljungby.se

Christer Holmström
Brandinspektör
Tel. 0372-78 91 72
E-post: christer.holmstrom@ljungby.se

Micael Holmstrand
Brandinspektör
Tel. 0372-78 91 74
E-post: micael.holmstrand@ljungby.se

Marcus Walldén
Brandinspektör
Tel. 0372-78 91 73
E-post marcus.wallden@ljungby.se 

Ljungby kommun, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby. Tel. 0372-78 90 00
Informationsansvarig Anna Persson. Copyright Ljungby kommun
Denna webbplats använder cookies

Inloggning anställda Ljungby kommun