Gå till innehåll LogoLänk

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Kommunstyrelsen har också det övergripande ansvaret för att politiska beslut verkställs och följs upp.

Kommunfullmäktige har delegerat åt kommunstyrelsen att fatta beslut i vissa ärenden, till exempel personalpolitik och energiplanering. Kommunstyrelsen leder och samordnar även planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsen har två utskott som bereder alla ärenden och även fattar beslut inom vissa ansvarsområden: Arbetsutskottet och personal- och arbetsmarknadsutskottet.

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar hittar du på sidan Politik.

E-post till kommunstyrelsen skickas till: kommunstyrelsen@ljungby.se .

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare hittar du i förtroendemannaregistret


Till Ljungby kommuns e-tjänstportal (webbsidan öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Magnus Gunnarsson

Kommunstyrelsens ordförande/Kommunalråd
Magnus Gunnarsson (M)
Tel. 0372-78 91 11
magnus.gunnarsson@ljungby.se

Carina Bengtsson

Kommunstyrelsens vice ordförande/Kommunalråd
Carina Bengtsson (C)
Tel. 0372-78 91 13
carina.bengtsson@ljungby.se

Anne Karlsson

Kommunstyrelsens andre vice ordförande/Kommunalråd
Anne Karlsson (S)
Tel. 0372-78 91 14
anne.karlsson@ljungby.se

Ljungby kommun, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby. Tel. 0372-78 90 00
Informationsansvarig Anna Persson. Copyright Ljungby kommun
Denna webbplats använder cookies

Inloggning anställda Ljungby kommun