Gå till innehåll LogoLänk

Överförmyndare/överförmyndarnämnd

I varje kommun ska det finnas antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren/överförmyndarnämnden utses av kommunfullmäktige. I Ljungby kommun har kommunfullmäktige utsett en överförmyndare och en ersättare för överförmyndaren. Den löpande handläggningen sköts på delegation av en tjänsteman.

Överförmyndarens uppgift är bland annat att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män och efter ansökan eller anmälan utreda behov av god man eller förvaltare. Förmyndare, förvaltare respektive god man är ställföreträdare för personer som inte själva kan sköta sina angelägenheter och överförmyndaren ska motverka att dessa personer drabbas av rättsförluster.

Överförmyndarens verksamhet står under tillsyn av länsstyrelsen.


Till Ljungby kommuns e-tjänstportal (webbsidan öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Telefontid: måndagar och torsdagar
kl. 8.30 – 11.30 och kl. 13.00 – 15.30
Tel. 0372-78 91 98, 78 91 99

Besök efter överenskommelse.

E-post: overformyndaren@ljungby.se
Fax: 0372-78 91 44

Postadress:
Överförmyndaren
Ljungby kommun
341 83 Ljungby

Besöksadress:
Ljungby kommunhus
Olofsgatan 9, Ljungby

Överförmyndare
Ronnie Wallin

Ersättare
Inger Johansson

Handläggare
Kommunjurist Marika Nilsson

Administratör
Mari Gustavsson

Ljungby kommun, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby. Tel. 0372-78 90 00
Ansvarig utgivare Roland Eiman. Copyright Ljungby kommun
Denna webbplats använder cookies

Inloggning anställda Ljungby kommun