Gå till innehåll LogoLänk

Överförmyndare/överförmyndarnämnd

I varje kommun ska det finnas antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren/överförmyndarnämnden utses av kommunfullmäktige. I Ljungby kommun finns en överförmyndarnämnd.

Överförmyndarnämndens uppgift är bland annat att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män och efter ansökan eller anmälan utreda behov av god man eller förvaltare. Förmyndare, förvaltare respektive god man är ställföreträdare för personer som inte själva kan sköta sina angelägenheter och överförmyndarnämnden ska motverka att dessa personer drabbas av rättsförluster.

Överförmyndarnämndens verksamhet står under tillsyn av länsstyrelsen.


Till Ljungby kommuns e-tjänstportal (webbsidan öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Telefontid: måndagar och torsdagar
kl. 8.30 – 11.30 och kl. 13.00 – 15.30
Tel. 0372-78 91 98, 78 91 99

Besök efter överenskommelse.

E-post: overformyndaren@ljungby.se
Fax: 0372-78 91 44

Postadress:
Överförmyndarnämnden
Ljungby kommun
341 83 Ljungby

Besöksadress:
Ljungby kommunhus
Olofsgatan 9, Ljungby

Handläggare
Kommunjurist Marika Nilsson

Administratör/handläggare 
Mari Gustavsson

Ljungby kommun, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby. Tel. 0372-78 90 00
Ansvarig utgivare Roland Eiman. Copyright Ljungby kommun
Denna webbplats använder cookies

Inloggning anställda Ljungby kommun