Gå till innehåll LogoLänk

Funktionsnedsättning

Information på lättläst svenska Delar av den här informationen finns på lättläst.

Funktionsnedsättning är nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Socialförvaltningen arbetar för att du ska kunna bestämma över din egen vardag och ger stöd och hjälp i olika former. Det finns bland annat anpassade bostäder, boendestöd, daglig verksamhet, fritidsaktiviteter, kontaktpersoner, ledsagare och personlig assistans.

LSS och SoL

Det stöd och den hjälp som du har rätt till styrs av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). LSS ska garantera att du som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning får goda levnadsvillkor, den hjälp du behöver och kan påverka den stöd och service som du får. Målet är att du ska få möjlighet att leva som andra.

Vill du ansöka om stöd och hjälp kontaktar du en LSS-/biståndshandläggare. 

Sekretess

Socialförvaltningen arbetar under sekretess och uppgifter som du lämnar till socialförvaltningen lämnas inte vidare till någon utomstående.

Sekretess gäller så länge det inte är självklart att uppgiften kan spridas utan att du eller någon närstående lider av det. De undantag som finns är beslut om omhändertagande och vård utan samtycke.

Jämförelse kvalitet

Ljungby kommun genomför undersökningar bland brukare med olika insatser. Även brukare som får sina insatser genom externa utförare får svara på frågor om vad man tycker om insatserna.
Uppföljningar och utvärderingar

Synpunkter

Ljungby kommun vill gärna veta vad du tycker om verksamheten. Dina synpunkter är värdefulla för oss. De medför att vi får möjlighet att utveckla och förbättra vår verksamhet. Vårt mål är att ta hand om synpunkter och klagomål så snabbt som möjligt och ge dig återkoppling i ärendet. Mer information hittar du på webbsidan Tyck om.

Tillgänglighetsråd

I Ljungbys kommunala tillgänglighetsråd sker utbyte av information mellan kommunen och de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.

Syftet med tillgänglighetsrådet är bland annat att verka för att viktiga frågor för personer med funktionsnedsättning beaktas i alla nämnder och styrelser, att lämna synpunkter på den övergripande samhällsplaneringen samt sprida kunskap om funktionsnedsättning. Rådet sammanträder två gånger om året.


Till Ljungby kommuns e-tjänstportal (webbsidan öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Verksamhetschef omsorgen om funktionsnedsatta samt hälso- och sjukvård 
NIhad Hodzic
Tel. 0372-78 95 47

Verksamhetschef äldreomsorg
Margareta Engström
Tel. 0372-78 96 45

Verksamhetschef myndighetsavdelning
Magnus Wallinder
Tel. 0372-78 96 05

LSS-/biståndshandläggare
Karin Nilsson
Tel. 0372-78 96 29

LSS-/biståndshandläggare
Eva Andersson
Tel. 0372-78 96 28

LSS-/biståndshandläggare
Marie Johansson
Tel. 0372-78 96 62

socialforvaltningen@ljungby.se

Anmäla ditt intresse att bli ledsagare.

Ljungby kommun, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby. Tel. 0372-78 90 00
Informationsansvarig Anna Persson. Copyright Ljungby kommun
Denna webbplats använder cookies

Inloggning anställda Ljungby kommun