Gå till innehåll LogoLänk

Boende

För dig som inte längre klarar av att bo kvar i det egna boendet finns det möjlighet att ansöka om att få flytta till ett särskilt boende. På boendet finns det personal tillgänglig dygnet runt för att du ska få den hjälp som du behöver.

Du har även tillgång till kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Genom samverkan med Landstinget finns det läkarmedverkan.

Matsedel

På webbsidan matsedel hittar du den mat som serveras på kommunens särskilda boenden. Matsedel

Ansöka

Blankett för att ansöka om särskilt boende hittar du via länken "E-tjänster och blanketter". Blanketten finns under ingången Omsorg och stöd.

Har du några frågor om ansökan är du välkommen att kontakta äldresamordnaren.

Äldresamordnaren ser till att du får kontakt med en biståndshandläggare som bokar tid och plats för ett möte. Om du vill kan även make, maka eller annan närstående vara med under mötet. Biståndshandläggaren vill veta varför du ansöker om att flytta till ett särskilt boende, vad du kan klara av själv och hur gemenskapen med andra ser ut. Handläggningstiden för biståndsbeslutet ska inte vara längre än sex veckor.

Efter mötet beslutar biståndshandläggaren om du är berättigad att flytta till ett särskilt boende. Beslutet meddelas skriftligen och om du har beviljats plats kontaktas du av sektionschefen för boendet. Du får då möjlighet att titta på lägenheten och boendet.

Beslutar du dig för att flytta in upprättar du tillsammans med personalen en genomförandeplan som beskriver hur du vill att din hjälp ska utformas.

Överklagan

Om du inte är nöjd med ditt biståndsbeslut har du tre veckor på dig att överklaga till Förvaltningsrätten. Via biståndshandläggaren kan du få hjälp att skriva en överklagan.

Jämföra boenden på "Äldreguiden"

På Äldreguiden på Socialstyrelsens webbplats kan du jämföra kommunens olika boenden och vilket betyg de fått inom olika kvalitetsområden.

Se och jämför boende


Till Ljungby kommuns e-tjänstportal (webbsidan öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Äldresamordnare
Tel. 0372-78 96 14
Telefontid: måndag-fredag kl. 10-12

socialforvaltningen@ljungby.se

Ljungby kommun, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby. Tel. 0372-78 90 00
Ansvarig utgivare Roland Eiman. Copyright Ljungby kommun
Denna webbplats använder cookies

Inloggning anställda Ljungby kommun