Gå till innehåll LogoLänk

Kommunala samarbetspartners

Ljungby kommun har ett stort antal samarbetspartners och är även medlem i ett antal organisationer. I flera av dessa organisationer är Ljungby kommun delägare eller medfinansiär.

Region Kronoberg

Den 1 januari slogs Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland ihop och bildade Region Kronoberg.

Regionen tog över båda organisationernas uppgifter. Regionen kommer att ansvara för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och infrastrukturplanering, kultur och områden som rör regional utveckling och tillväxt.

Syftet med regionbildningen är att stärka och utveckla länet. Utvecklingsfrågorna koncentreras till en myndighet vilket ger möjlighet till ett helhetsperspektiv för att kunna arbeta mer framgångsrikt med att skapa ett Kronoberg där det är bra att bo, leva och verka.

Mer information finns på webbplatsen regionkronoberg.se

Entreprenörsregionen

De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer. Kommunerna insåg tidigt att samarbete ger mervärde för såväl egen utveckling som utveckling generellt inom regionen. Samverkan har bedrivits inom olika områden under åren men alltid utgått från främjandet av entreprenörskap och företagande.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Webbplats: www.entreprenorsregionen.se

FoU Kronoberg - ny FoU-enhet

Vid årsskiftet 2009/2010 slogs regionförbundets FoU Välfärd i Södra Småland och landstingets FoU-centrum samman till en verksamhet undet Landstinget Kronoberg; FoU Kronoberg.

VoB (Vård och behandling Kronoberg)

VoB tillhandahåller bland annat barn- och familjehemsplatser.

Kommunalförbundet VoB Kronoberg är en av delägarna i VoB Syd AB. Några få verksamheter ligger fortfarande kvar i VoB Kronoberg men det är framförallt Nova skola som av lagskäl inte kan flyttas över till VoB Syd AB eftersom skolor inte får drivas i offentligt ägda aktiebolag.

Verksamheterna i VoB Kronoberg är viktiga utifrån en helhetssyn där både bolagets enheter och verksamheterna inom VoB Kronoberg utgör en samlad resurs som ägarna till VoB Syd i första hand erbjuder kommunerna i Kronoberg och Skåne.

Webbplats: www.vob.se


Till Ljungby kommuns e-tjänstportal (webbsidan öppnas i nytt fönster)

Kontakt

FoU Välfärd i Södra Småland
Roland Eiman
Tel. 0372-78 91 12
roland.eiman@ljungby.se  

VoB (Vård och behandling Kronoberg)
Jonas Jönsson
Tel. 0372-78 96 01
jonas.jonsson@ljungby.se

Ljungby kommun, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby. Tel. 0372-78 90 00
Ansvarig utgivare Roland Eiman. Copyright Ljungby kommun
Denna webbplats använder cookies

Inloggning anställda Ljungby kommun