Gå till innehåll LogoLänk

Gör en insats

Är du intresserad av ideellt arbete, det som ibland kallas volontär eller frivilligarbetare?

I de flesta fall är arbetet helt oavlönat, men i vissa fall betalas en mindre ersättning ut. Det gäller till exempel formella uppdrag som kontaktperson och god man.

Om du vill engagera dig och vill ge några timmar av din tid kan du öppna nya dörrar, möta nya människor och skapa nya kontakter. Att engagera sig ideellt berikar både dig själv och andra.

Foto: Smålandsbilder.Väntjänst

Väntjänsten i Ljungby kommun består av frivilliga och oavlönade personer som arbetar med att besöka och hjälpa äldre i kommunen. Målet är att öka pensionärers välbefinnande och livskvalitet. Är du själv intresserad av att ställa upp och hjälpa en medmänniska, hör av dig till väntjänsten!

Mer information om väntjänst

Rastfadder

Rastfaddrar ska vara bland elever under deras rast, men även vid andra tillfällen under skoldagen. En rastfadder är dock inte en vakt, utan en "kompis".

Mer information om rastfadder

Barn leker på en skolgård. Foto: Smålandsbilder.

Nattvandrare

Varje fredagskväll under skolterminerna samlas föräldrar och andra vuxna för att nattvandra. Nattvandringen finns för att skapa tryggare miljö kring våra ungdomar på "stan". Alla är välkomna att nattvandra när man vill.

Mer information om nattvandrare

Kontaktperson

Barn, ungdomar och vuxna kan under en period i sitt liv behöva mer stöd än vad familjen, släkten eller vänner har möjlighet att ge. Då kan en kontaktperson som arbetar på uppdrag av socialtjänsten bli ett personligt stöd.

Mer information om kontaktperson

God man

En god man är en person som har till uppgift att hjälpa någon som själv inte kan tillvarata sin rätt. Det kan röra sig om en person som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk eller annan funktionsnedsättning inte kan ta hand om till exempel sin ekonomi.

Mer information om god man


Till Ljungby kommuns e-tjänstportal (webbsidan öppnas i nytt fönster)

Ljungby kommun, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby. Tel. 0372-78 90 00
Ansvarig utgivare Roland Eiman. Copyright Ljungby kommun
Denna webbplats använder cookies

Inloggning anställda Ljungby kommun