Gå till innehåll LogoLänk

Sommarskola

Sommarskola är en frivillig undervisning på sommarlovet för elever som har svårighet att nå målen för utbildningen. Sommarskolan syftar också till att överbrygga språk- och kulturbarriärer för elever med annat modersmål än svenska. På sommarskolan studerar eleven ett eller maximalt två ämnen och/eller tränar det svenska språket.

Vem kan söka till sommarskolan?

Elever som under vårterminen går i årskurs 6 på grundskolan till årskurs 1 på gymnasiet kan ansöka om att gå på sommarskola. Det gäller elever som inte nått målen för utbildningen. För årskurs 1 på gymnasiet gäller det elever som går yrkesprogram och inte klarat målen för matematik 1A.

Vilka ämnen kan man läsa?

Eleven väljer att läsa ett eller maximalt två ämnen. Rektor för sommarskolan avgör om det finns möjlighet att erbjuda mer än ett ämne per elev.

Hur organiseras undervisningen?

Alla elever som väljer att studera på sommarskolan placeras i studiegrupper utifrån vilket ämne de ska läsa. Lektionerna hålls på förmiddagarna. Undervisningen organiseras ofta i små grupper och varje elev får individuell handledning av sin lärare.

Elever i årskurs 9 och på gymnasiet har möjlighet att genomgå prövning i det ämne/den kurs de studerat på sommarskolan. Prövning sker normalt sista veckan på sommarskolan. Gymnasieelev har dock inte möjlighet att genomgå prövning i kurs där hen tidigare är minst godkänd.

Kostnader

Sommarskolan är kostnadsfri. Elever som går i sommarskola får lunch på skolan. Elever utanför tätorten får ett busskort att använda på befintliga busslinjer för att ta sig till och från sommarskolan.

Vilken tid anordnas sommarskola?

Sommarskolan pågår under tre veckor på sommaren.

Sommarskolan 2015

Sommaren 2015 pågick sommarskolan 15 juni till 3 juli kl. 9-14 på Kungshögsskolan i Ljungby.

Ansvariga rektorer sommaren 2015 var Anna Wååg och Gunnel Henriksson.

Anmälan

Anmälan till sommarskola 2015 är stängd.

Är du intresserad av sommarskola 2016 kan du ta kontakt med rektor eller lärare på din skola. Rektor gör en bedömning och anmäler sedan till den rektor som är ansvarig för sommarskolan.


Till Ljungby kommuns e-tjänstportal (webbsidan öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Rektor på din skola eller din klassföreståndare.

Kontaktuppgifter kan du hitta på Skolwebben.

Du kan också ringa kommunens växel.
Tel. 0372-78 90 00

Ljungby kommun, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby. Tel. 0372-78 90 00
Informationsansvarig Carina Karlund. Copyright Ljungby kommun
Denna webbplats använder cookies

Inloggning anställda Ljungby kommun