Gå till innehåll LogoLänk

Särskola

 Information på lättläst svenska Delar av den här informationen finns på lättläst.

Barn och unga som har en utvecklingsstörning och inte kan gå i grundskolan eller gymnasieskolan kan gå i särskola. 

I Ljungby går alla särskoleelever på skolor där det finns andra elever som är lika gamla. Det ska finnas samverkan med övrig skolverksamhet. Grundsärskolans elever går på Kungshögsskolan och gymnasiesärskolans elever går på En bild på en del av Kungshögsskolans fasad.Sunnerbogymnasiet. Båda skolorna har nybyggda lokaler som är väl anpassade för verksamheterna.

Grundsärskola

I grundsärskolan läser eleverna ämnen precis som i grundskolan, eller ämnesområden (inom inriktningen träningsskola). En kombination av ämnen och ämnesområden är också möjlig.  

Gymnasiesärskola

Sunnerbogymnasiets entré.Gymnasiesärskolans individuella program finns på Sunnerbogymnasiet.

Läsåret 2015/2016 startade också ett nationellt program inom gymnasiesärskolan, programmet för administration, handel och varuhantering.

Särvux

På Sunnerbogymnasiet finns vuxenutbildning för vuxna personer med utvecklingsstörning.

Skolor i andra kommuner

Det finns också några elever från Ljungby kommun som går på särskolor i andra kommuner.

Styrdokument

På Skolverkets webbplats kan du hämta samtliga styrdokument för särskolan och få mer information om särskolan. Där finns bland annat följande informationsmaterial:

Läs mer om LSS-stöd

pdf Allmänt om särskolan (119 KB)
pdf Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan (301 KB)

Statistik och resultat

Hitta statistik och resultat från våra särskolor i Skolverkets system SIRIS. Länk: SIRIS


Till Ljungby kommuns e-tjänstportal (webbsidan öppnas i nytt fönster)

Kontakt

E-post: sarskolan@skola.ljungby.se 

Britt-Marie Olsson
Tel. 0372 - 78 41 05
Mobil: 0733- 75 41 05
britt-marie.olsson@skola.ljungby.se

Kungshögsskolan
Expedition
Tel. 0372-78 42 00

Sunnerbogymnasiet
Expedition
Tel. 0372-78 40 00

Ljungby kommun, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby. Tel. 0372-78 90 00
Informationsansvarig Anna Persson. Copyright Ljungby kommun
Denna webbplats använder cookies

Inloggning anställda Ljungby kommun