Gå till innehåll LogoLänk

Simundervisning

Simskola i simhallen.

Riktlinjer för simskola och simundervisning

Ljungby kommun erbjuder kostnadsfri simskola och simundervisning. Vårdnadshavares ansvar och engagemang är en grundläggande förutsättning för att barnet ska nå uppsatta mål, det vill säga bli simkunniga. Gemensamt mål är att alla barn ska lära sig simma.

Kultur- och fritidsförvaltningens simskola

Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder alla barn i årskurs 1 simskola. Utbildade simlärare ansvarar för simundervisningen i simskolan. Undervisningen är gratis. Det är frivilligt att delta men de flesta vårdnadshavare anmäler sina barn.

Barn som bor i Ljungby tätort går intensivkurs sex veckor, två gånger per vecka. Vårdnadshavare ansvarar för transporten till och från simskolan och i omklädningsrummen.

Barn som bor på landsbygden går en gång per vecka en hel termin. Barnen får åka buss till och från simskolan. Vårdnadshavare ansvarar på bussresan och i omklädningsrummen. Bussen är gratis.

De barn i Ljungby tätort som inte lär sig simma i årskurs 1 får gå på simskola i uppföljningsgrupp. De barn som bor på landsbygden erbjuds att följa med årskurs 1 till simskolan.

För äldre barn som av någon anledning inte haft tillgång till simundervisning och inte kan simma, till exempel nyanlända från andra länder, anordnas det så kallad teknikgrupp som pågår sex veckor, två gånger per vecka.

Simlärarna följer kontinuerligt upp enskilda barns simkunnighet med målet att alla ska lära sig simma.

Vuxensimskola

Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder även vuxensimskola. För tider och priser, se sidan Bad.

Barn- och utbildningsförvaltningens simundervisning

I skolan har årskurs 1-6 samt särskolan tider till sitt förfogande i simhallen under läsåret enligt ett upprättat bad/simschema.

Då klasserna är i simhallen har skolans lärare ansvaret. De ansvarar också för transporten till och från simhallen. Simlärarna hjälper till med simundervisning/träning.

Förutsättningarna för att barn lär sig simma ökar om de deltar i båda verksamheterna.

pdf Ljungby kommuns riktlinjer för simskola och simundervisning. (24 KB)

Övriga simskolor

Ljungby Simsällskap driver plask och lekverksamhet och simskola i simhallen under höst och vår samt sommarsimskola i Kronoskogsbadets utomhusbassäng under sommaren.

Sommarsimskolan startar när skolan slutar och håller på under tre veckor innan semesterperioden samt en period innan skolan börjar då simskolan följs upp. Denna simskoleundervisning är frivillig och en avgift betalas till Ljungby Simsällskap för att vara med.


Till Ljungby kommuns e-tjänstportal (webbsidan öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Badmästare
Helena Gustavsson
Caroline Ahl
Tel. 0733 - 73 92 42


Ljungby Simsällskap
Tel. 0372-847 54
E-post: kansli@ljungbysimsallskap.org

Ljungby kommun, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby. Tel. 0372-78 90 00
Informationsansvarig Anna Persson. Copyright Ljungby kommun
Denna webbplats använder cookies

Inloggning anställda Ljungby kommun