Gå till innehåll LogoLänk

Specialpedagog

I kommunen finns tre specialpedagogiska team inom förskola och grundskola, som är knutna till varje upptagningsområde.

Det finns också specialpedagoger på Sunnerbogymnasiet.

Syftet med specialpedagogernas arbete är:

 • Att det ska finnas en god specialpedagogisk kompetens inom varje upptagningsområde.
 • Att ge tidiga insatser som utvecklar styrkor hos individer och grupper.
 • Att inom upptagningsområdet arbeta förebyggande och upptäcka möjligheter i arbetet med barn med funktionsnedsättning.

Specialpedagogerna

 • arbetar med barnperspektivet 1-16 år
 • arbetar konsultativt men också periodvis med enskilda barn och grupper på uppdrag av rektor
 • samverkar med speciallärare och psykologer
 • har överblick över vilka behov som finns inom upptagningsområdet
 • gör ett underlag för fördelning av specifika resurser för inlärning och socialt stöd utifrån överenskomna kriterier
 • handleder personal och fungerar som bollplank i pedagogiska frågor
 • genomför utredningar och kartläggningar
 • bidrar till skolutveckling genom att vara behjälplig med utveckling av åtgärdsprogram, individuella planer samt sprida goda pedagogiska exempel
 • samverkar med externa resurser som habiliteringen, barn- och ungdomspsykiatrin och Specialpedagogiska skolmyndigheterna

Till Ljungby kommuns e-tjänstportal (webbsidan öppnas i nytt fönster)

Externa länkar

Kontakt

Rektor på respektive skola. Dem kan du nå via kommunens växel.
Tel. 0372-78 90 00

Ljungby kommun, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby. Tel. 0372-78 90 00
Ansvarig utgivare Roland Eiman. Copyright Ljungby kommun
Denna webbplats använder cookies

Inloggning anställda Ljungby kommun