Gå till innehåll LogoLänk

Specialpedagog

De kommunala grundskolorna och Sunnerbogymnasiet har tillgång till specialpedagoger. På grundskolorna arbetar specialpedagogerna på alla skolorna i ett team.

Om du vill veta mer och har frågor kontaktar du rektorn på respektive skola.

Specialpedagogerna,

  • arbetar med barnperspektivet 1-16 år
  • tillför specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
  • kartlägger hinder och möjligheter i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd och genomför pedagogiska utredningar
  • ger handledning och konsultation till pedagogisk personal
  • följer upp, utvärderar och stödjer utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer
  • samverkar med övriga centrala elevhälsans professioner och personal på enheterna

Du som har barn i våra skolor kan logga in i Lärportalen Fronter och hitta mer information från din skola där.


Till Ljungby kommuns e-tjänstportal (webbsidan öppnas i nytt fönster)

Externa länkar

Du som har barn i våra skolor kan logga in i Lärportalen Fronter och hitta mer information från din skola där.

Sunnerbogymnasiet

Kontakt

Rektor på respektive skola. Dem kan du nå via kommunens växel.
Tel. 0372-78 90 00

Ljungby kommun, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby. Tel. 0372-78 90 00
Informationsansvarig Anna Persson. Copyright Ljungby kommun
Denna webbplats använder cookies

Inloggning anställda Ljungby kommun