Gå till innehåll LogoLänk

Fritidshem

Kille med skateboard.Fritidshem (kallas även fritids) är till för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. På fritidshem kan ditt barn vara före och efter skolan till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. 

Fritidshemmen är till för de barn som behöver omsorg när föräldrarna arbetar, studerar eller deltar i arbetsmarknadsåtgärder. Det innebär att om föräldern är ledig är även barnet ledigt.

Fritidshemet är en pedagogisk verksamhet som ska stimulera barns utveckling och lärande.

Fritidshemmet har öppet måndag till fredag kl. 6.30-18.30. Vid behov av omsorg under andra tider, kontakta rektorn på skolan.

Lovtillsyn

Skolbarn som behöver tillsyn endast på skolornas lov kan ha lovtillsyn. Ansökan om att du vill ha lovtillsyn kan du göra fram till och med 31 mars för innevarande läsår.

Inför varje lov meddelar du sedan fritidshemmet vilka tider ditt barn ska ha. Det gör du minst två veckor innan varje lov.

pdf Fullständiga regler för förskola och fritidshem (54 KB)

Fritidshem på sommaren

Under en del av sommaren är det ofta få elever som behöver plats på fritidshem. Därför slås det ofta ihop till ett fritidshem som håller öppet den perioden. Läs mer på webbsidan Förskola på sommaren.

Avgift

För fritidshem och lovtillsyn betalar föräldrar en avgift enligt taxa. Avgiften tas ut 12 månader per år.

pdf Taxa för förskola och fritidshem i Ljungby kommun (26 KB) (gäller från och med 1 januari 2016)

Fritidshem

För elever i förskoleklass till årskurs 6:

  • För barn 1 betalar du 2 procent av hushållets totala inkomst upp till 875 kronor.
  • För barn 2 betalar du 1 procent av hushållets totala inkomst upp till 438 kronor.
  • För barn 3 betalar du 1 procent av hushållets totala inkomst upp till 438 kronor.

Avgift för fritidshem betalas från och med 1 september den höst barnet börjar förskoleklass.

Lovtillsyn

För lovtillsyn betalar du 1 procent av inkomsten upp till 180 kr.

Statistik och resultat

Hitta statistik och resultat från våra fritidshem i Skolverkets system SIRIS. Länk: SIRIS


Till Ljungby kommuns e-tjänstportal (webbsidan öppnas i nytt fönster)

Externa länkar

E-tjänst för förskola och fritidshem:
- Länk för nyansökan

Interna länkar

Alla kommunala fritidshem finns i anslutning till en grundskola. Undantaget är Kånna fritidshem. Du kan läsa mer om skolorna och tillhörande fritidshem på sidorna om varje grundskola:

Alla våra grundskolor

Kontakt

Skolområdeschef väster/söder
Ann-Christin Peterson-Rosén
Tel. 0372-78 94 02
ann-christin.peterson-rosen@ljungby.se

Skolområdeschef öster/norr
Hans Holmquist
Tel. 0372-78 94 11
hans.holmqvist@ljungby.se

För frågor om ansökan, placering med mera:

Placeringsansvarig
Victoria Wende
Fogdeskolan, Fogdegatan 1
341 37 Ljungby
Tel. 0372-78 41 01 
victoria.wende@ljungby.se

Placeringshandläggare
Ann Gerfast Solarmo
Fogdeskolan, Fogdegatan 1
341 37 Ljungby
Tel 0372-78 41 02
ann.gerfast-solarmo@ljungby.se

Se alla kommunala skolor presentera
sig själva och sina fritidshem 
i denna katalog!

Ljungby kommun, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby. Tel. 0372-78 90 00
Informationsansvarig Anna Persson. Copyright Ljungby kommun
Denna webbplats använder cookies

Inloggning anställda Ljungby kommun