Gå till innehåll LogoLänk

Fritidshem

Kille med skateboard.Fritidshem erbjuds för skolbarn från förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. 

Fritidshemmen ska möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier och samtidigt bidra till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera barns utveckling och lärande.

Fritidshemmet har öppet måndag till fredag kl. 6.30-18.30. Efter beslut av rektor i varje enskilt fall kan öppethållandet utökas till kl. 6.00-19.00.

Lovtillsyn

Lovtillsyn finns för skolbarn som behöver tillsyn endast på skolornas lov. Ansökan om lovtillsyn kan göras fram till och med 31 mars för innevarande läsår. Minst två veckor innan varje lov meddelar du till fritidshemmet vilka tider ditt barn ska ha.

Avgift

För fritidshem och lovtillsyn betalar föräldrar en avgift enligt taxa. Avgiften tas ut 12 månader per år.

Fritidshem

För barn i förskoleklass till årskurs 3 betalar du 2 procent av inkomsten (högst 858 kronor) för första barnet och 1 procent av inkomsten (högst 429 kronor) för andra och tredje barnet. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift.

För barn i årskurs 4-6 betalar du 1,5 procent av inkomsten upp till högst 255 kronor.

Lovtillsyn

För lovtillsyn betalar du 1 procent av inkomsten för barn 1-3. Högsta avgift är 180 kr.

pdf Taxa för förskola och fritidshem i Ljungby kommun (32 KB) (gäller från och med 2015-07-01)

Statistik och resultat

Hitta statistik och resultat från våra fritidshem i Skolverkets system SIRIS. Länk: SIRIS


Till Ljungby kommuns e-tjänstportal (webbsidan öppnas i nytt fönster)

Externa länkar

Kontakt

Skolområdeschef väster/söder
Nils-Göran Jonasson
Tel. 0372-78 94 02
nils-goran.jonasson@ljungby.se

Skolområdeschef öster/norr
Hans Holmquist
Tel. 0372-78 94 11
hans.holmqvist@ljungby.se

För frågor om ansökan, placering med mera:

Placeringshandläggare
Victoria Wende
Fogdeskolan, Fogdegatan 1
341 37 Ljungby
Tel. 0372-78 41 01 
victoria.wende@ljungby.se

Annika Bergström
Fogdeskolan, Fogdegatan 1
341 37 Ljungby
Tel 0372-78 41 02
annika.bergstrom@ljungby.se

Missa inte

Länk till skolwebben med texten skolwebben

Se alla kommunala skolor presentera
sig själva och sina fritidshem 
i denna katalog!

Ljungby kommun, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby. Tel. 0372-78 90 00
Informationsansvarig Carina Karlund. Copyright Ljungby kommun
Denna webbplats använder cookies

Inloggning anställda Ljungby kommun