Gå till innehåll LogoLänk

Aktuella nyheter

[2014-11-21] 
Ingen trafik mellan sport- och ishall. Från och med 24 november.
[2014-11-21] 
Samarbete kring höghastighetsbana Möte idag kring samarbete för västlig sträckning
[2014-11-19] 
Prisad uppsats om klimatanpassning Hur kan vi förebygga en översvämning genom klimatanpassning?
[2014-11-18] 
Första pris till elev på Kungshögskolan Vann bildtävlingen MIljökalender 2015
[2014-11-17] 
Ryssby vattenverk Driftstörningar 17 - 30 november.
[2014-11-11] 
Nyheter i korthet från kommunstyrelsen Oförändrad skatt och nej till vindkraft i Kånna
[2014-11-10] 
Inspelade föreläsningar Du kan lyssna på föreläsningar kring utbrändhet och cancer
[2014-11-04] 
[2014-11-03] 
Ny ledning för kommunfullmäktige Ann-Charlotte Wiesel vald till ordförande
[2014-10-24] 
Samrådsmöte Ljungby avloppsreningsverk Lämna dina synpunkter senast den 15 december
[2014-10-20] 
Glöm inte dina ljus Säkra dina ljus.
[2014-10-16] 
Förnyad skriftlig redogörelse Senast 1 januari 2015
[2014-10-06] 
Ljungbergmuseet på turné Konst av Sven Ljungberg visas i Angelstad, Ryssby och Vrå i höst.
[2014-08-18] 
Avstängningar i centrum I samband med ombyggnad
[2014-01-30] 
Ändrade sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden.

Ljungby kommun, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby. Tel. 0372-78 90 00
Ansvarig utgivare Roland Eiman. Copyright Ljungby kommun
Denna webbplats använder cookies

Inloggning anställda Ljungby kommun